Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Utvikle opplæringsmateriell

Nå skal du forberede og lage opplæringsmateriell som veiledninger, opplæringsvideoer og korte modulbaserte kurs.
To jenter sitter ved et arbeidsbord med to dataskjermer. Den ene jenta har hodetelefoner med mikrofon på hodet og peker på den ene skjermen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er viktig å tenke på brukeren og gjøre materiellet lærerikt og forståelig når du skal utvikle opplæringsmateriell.

Før du går i gang med oppgavene, kan det være til hjelp å lese artikkelen "Lag opplæringsmateriell".

Oppgave 1: Lag veiledning/bruksanvisning

Du skal lage en veiledning (guide) som består av tekst og skjermbilder. Merk sentrale steder i skjermbildene ved å ringe rundt og bruke piler eller tall. Du kan også bruke videoklipp eller GIF-er for å vise et steg eller en operasjon. Du bestemmer om veiledningen skal være på en nettside eller skrives ut. Veiledningen skal være publiseringsklar og pent og ryddig satt opp. Lag for nybegynnere eller viderekomne.

Velg en av disse oppgavene:

 1. Vis sentrale funksjoner i et av Office-programmene (tekstbehandling, presentasjonsverktøy eller regneark).

 2. Lag en veiledning i et av bransjeprogrammene på linja di. Velg ut et bestemt område som du skal fokusere på, du kan ikke lære bort alt.

 3. Lag en bruksanvisning som viser hvordan man skal installere teknisk utstyr fra linja di.


Før du leverer/deler, må du ta en kvalitetskontroll:

 • Hvordan er helhetsinntrykket? Er det ryddig og oversiktlig?

 • Les over. Se etter skrivefeil og sjekk om setningene er fullstendige.

 • Test ut veiledningen. Har den med alt som er nødvendig? Test gjerne med medelev.

Oppgave 2: Lag opplæringsvideo

Lag en sammenhengende opplæringsvideo av et program eller et system på datamaskinen. Lag en innledning der du forteller hva du skal gå gjennom i videoen, og ha en tydelig avslutning. Prøv å lage videoen slik at den er mellom fire og sju minutter. Snakk og forklar underveis i videoen.

Legg på noe tekst i videoen, som tittel i starten og titler underveis, og vurder å utheve sentrale områder av skjermen eller zoome inn.

Før du leverer/deler, må du ta en kvalitetskontroll:

 • Henger video, lyd og tekst sammen?

 • Sjekk at lyden er god, og at den som snakker, høres tydelig.

 • Test ut videoen på noen. Framstår den tydelig? Bør det gjøres endringer?

Oppgave 3: Planlegg et kort modulbasert kurs

Kurs kan deles inn i flere selvstendige enheter, og disse blir kalt moduler. Hver modul er satt sammen av flere ulike ressurser, for eksempel tekst, video og tester, som sammen dekker et avgrenset tema.

Planlegg

Planlegg et kort modulbasert kurs der hver modul består av informasjon og en test. Velg ut et avgrenset område som du skal lære bort. Det kan være knyttet til mer teoretiske emner eller fysisk installasjon. Lag en plan over tre til fem moduler. Hver planlagte modul bør ikke vare lenger enn 15 minutter.

Forslag til tema du kan lage kurs om
 • datasikkerhet

 • personvern

 • nettvett

 • opphavsrett

 • skylagring

 • universell utforming

Planlegg oppsettet av modulene

Lag en plan for moduloppsettet som er lik i alle modulene,
for eksempel:

 1. Innledning: Hva skjer i modulen, og hva skal kursdeltakerne lære?

 2. Presentasjon av fagstoff: Legg inn relevant informasjon om temaet, og bruk tekst, videoklipp og lenker til relevant fagstoff.

 3. Test og oppgaver: Legg inn en test der kursdeltakerne skal svare på spørsmål knyttet til fagstoffet. Du kan også lage noen muntlige eller skriftlige refleksjonsoppgaver.

Ekstraoppgave til oppgave 3: Produser minst to moduler

Produser innholdet til minst to av de planlagte modulene. Lag også ei skisse eller den ferdige versjonen av landingssiden som viser modulene, og hvordan de ser ut for kursdeltakere.

Før du leverer, må du ta en kvalitetskontroll:

 • Hvordan er helhetsinntrykket? Er kurset ryddig og oversiktlig?

 • Les over. Se etter skrivefeil og sjekk om setningene er fullstendige.

 • Test ut modulene. Finn ut hvor lang tid det tar, om informasjonen er relevant, og om testen passer til fagstoffet.CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 25.02.2022

Læringsressurser

Proaktiv IT-drift og brukerstøtte