Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk kulturelle normer og verdier i kommunikasjonen

Bruk kunnskap om kulturelle normer og verdier til å undersøke hvordan de kommer til uttrykk i konkrete tekster.
Forbrukere med handleposer og mobiltelefon og nettbrett sitter sammen på en murkant. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Kulturelle verdier og normer

 1. Les artikkelen "Kulturelle verdier i kommunikasjonen".

 2. Overlapper de to modellene for verdier som du møter i denne artikkelen, hverandre?

 3. Synes du det mangler noen verdier som du mener er viktige i kulturer du kjenner til?

 4. Lag et notat med tre kolonner.

 • Noter ulike verdier og verdidimensjoner i venstre kolonne.

 • I den midterste kolonnen skriver du en forklaring på hva verdien handler om.

 • I den tredje kolonnen noterer du et eksempel på en norm som følger av denne verdien.

2. Hvordan blir kulturelle verdier uttrykt i kommunikasjonen?

Velg en til tre av tekstene i lenkesamlinga. Bruk begreper og kunnskap fra forrige oppgave til å utforske og analysere hvordan ulike kulturelle verdier og normer kommer til uttrykk i kommunikasjonen i disse.

Lenkesamling

Musikkvideo på YouTube, YLTV: T-Section – Grensen

Musikkvideo på YouTube, Moddi: House by the sea

Reklamefilm på YouTube, Equinor: Framtiden trenger mange typer helter

Reklamefilm på YouTube, Norske bunader: Tradisjoner i generasjoner

Musikkvideo på YouTube, Wardruna: Lyfjaberg (Healing-mountain)

Musikkvideo på YouTube, ISÁK: Ain Du

Reklamefilm på YouTube, Tryg Forsikring: Deg, dine og alt du er glad i

Reklamefilm på YouTube, Forsvaret: Ta ikke Grunnloven for gitt

Musikkvideo på YouTube, Linda Vidala feat. KingSkurkOne: BÆNGSHOT

Musikkvideo på NRK, Karpe: Paf.no

Artikkel, Bergens Tidende: Årets mest oppsiktsvekkende julekort

Video på YouTube, The Guardian: North Korea's Slow Motion Military – North Korea parade in Slow Motion

Du kan enten gå i dybden på en av tekstene eller velge to–tre tekster som du mener er interessante å se på sammen. Enten fordi de uttrykker motsetninger, eller fordi de utfyller hverandre.

Bruk disse spørsmålene som et utgangspunkt for arbeidet:

 1. Hvilke kulturelle verdier og/eller normer kommer til uttrykk i tekstutvalget ditt?

 2. Hvilke visuelle, verbale, auditive og estetiske virkemidler og motiver er brukt for å få fram disse verdiene og normene? Vis med eksempler fra teksten(e) du har valgt, ta gjerne skjermbilder/skjermopptak.

 3. Hvem tror du budskapet i tekstene er rettet mot? Kan du knytte de kulturelle normene og verdiene som uttrykkes, til bestemte kulturelle grupper?

 4. Hvor vellykket mener du teksten er når det gjelder å kommunisere med mottakeren?

 5. Hva tenker du om verdiene og normene som uttrykkes, sett fra ditt eget kulturelle ståsted? Gir de mening fra et annet kulturelt ståsted?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 20.01.2022

Læringsressurser

Kommunikasjon, kultur og teknologi