Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Feltarbeid: Påvisning av mikroplast

Ta prøver av vann, sedimenter eller veistøv og undersøk om dere finner mikroplast. Utfør ulike forsøk for å hente ut og analysere mikroplast i prøvene.
Plastframenter og -fiber blandet med sandkorn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

I dette forsøket skal dere påvise mikroplast i et område dere selv velger.

Framgangsmåte

Prøvetaking

Ta prøver fra det dere vil undersøke. I dette forsøket er ikke hensikten å bestemme konsentrasjonen av mikroplast, så volumet eller massen av prøven dere tar, er ikke så viktig. Tilpass mengden til de beholderne dere bruker.

 • Sediment
  Ta prøver på ulike steder i vannkanten eller i fjæra. Bruk en liten metallspade og overfør prøvene til et prøveglass.
 • Veistøv
  Bruk en liten kost (som ikke er laget av plast) til å samle opp veistøv. Overfør til et prøveglass.
 • Vann
  Bruk en planktonhåv til å samle opp en vannprøve. Husk å vaske håven godt før bruk. Overfør oppsamlet vann til en prøveflaske. Et alternativ til håv kan være å samle vann i direkte i en prøveflaske og filtrere dette når dere er tilbake på skolen/laben.
Planktonhåv i snor dras gjennom vannet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vær oppmerksom på faren for forurensing av prøvene underveis. Utstyret som brukes, må være rent før bruk. Syntetisk tøy vil kunne avgi mikroplast og komme over i prøvene.

Separering – sediment, veistøv eller kosmetikk

Forsøksoppsett med begerglass, prøver og løsninger til å undersøke mikroplast. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Gjør klar en mettet saltløsning ved å løse 35 g NaCl til 100 mL vann.
 2. Overfør prøven til et begerglass. Skyll med vann for å få med hele prøven.
 3. Tilsett saltløsning til prøven. Rør om.
 4. Bruk pinsett eller pipette og ta ut plastbiter som flyter opp.
 5. Tilsett mer saltløsning. Rør om. Plukk ut plastbiter.
 6. La prøven stå i ro en stund (gjerne over natten).
 7. Hell øverste del av vannet gjennom et filter som står i en trakt.
 8. Vreng filteret og overfør innholdet til en petriskål.
Forsøksoppsett med begerglass, filter, trakt, petriskål og mikroskop. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Separering – vannprøver

 1. Prøven helles gjennom et filter som står i en trakt.
 2. Vreng filteret og overfør innholdet til en petriskål.


Analyse

 1. Bruk en stereolupe eller et mikroskop og let etter plastbiter.
 2. Bruk en pinsett eller en nål til å pirke borti. Et tips kan være å varme opp nålen og pirke borti en partikkel for å se om den smelter. Dersom den smelter, kan vi være sikre på at det er plast. Legg merke til at ikke alle typer plast smelter.
 3. Ta bilder av plastpartiklene med mobilen gjennom okularet til lupen/mikroskopet.
Tetthet til ulike typer plast

plasttype

tetthet, g/cm3

vann
tetthet 1 g/cm3

NaCl
tetthet
1,2 gcm3

NaI
tetthet 1,6 g/cm3

polypropen

0,9-0,91

+

+

+

polyeten

0,92-0,97

+

+

+

polyamid

1,02-1,05

-

+

+

polystyren

1,04-1,1

-

+

+

akryl

1,09-1,2

-

+

+

polymetylakrylat

1,17-1,20

-

+

+

polyvinylklorid (PVC)

1,16-1,58

-

±

+

polyvinylalkohol (PVA)

1,19-1,31

-

±

+

alkyd

1,24-2,10

-

-

+

polyester

1,24-2,3

-

-

+

PET

1,37-1,45

-

-

+

Forklaring til tabellen

Når plasten har lavere tetthet enn løsemiddelet, vil plasten flyte opp, og det vil være mulig å skille plast fra resten av løsningen. + betyr at det er mulig å skille denne plasttypen fra det aktuelle løsemiddelet. - betyr at det ikke vil være mulig å skille plast og løsemiddel. En metta løsning med natriumklorid vil ha en tetthet på 1,2 g/mL.

Resultater

Diskusjon

 • Hvilke kilder til mikroplast er viktigst?
 • Hvordan kan vi som forbrukere bidra til å redusere forekomsten av mikroplast i naturen?
 • En løsning mettet med natriumklorid har en tetthet på 1,2 g/cm3. Hvilken type plast vil mest sannsynlig ikke flyte opp i den metta saltløsningen?
 • Hvordan kan vi finne ut (grovt sett) hvilke plasttyper vi har funnet med utgangspunkt i tettheten til plasttypene?

Forslag til videre arbeid

 • Undersøk tøyvaskeposer som samler opp mikroplast.
 • Undersøk innhold av mikroplast i kosmetikk.
Kilder

Prata, J. C., da Costa, J. P., Duarte, A. C. & Rocha-Santos, T. (2019). Methods for sampling and detection of microplastics in water and sediment: A critical review. TrAC Trends in Analytical Chemistry, volume 110. https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.10.029

Miljolare.no. (2019). Jakten på mikroplasten. Hentet 12. september 2020 fra https://www.miljolare.no/aktiviteter/mikroplast/

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 08.12.2021

Læringsressurser

Plasten – populær og problematisk