Hopp til innhold

Fagstoff

Når plasten ikke er fantastisk

Plast kan være nyttig når den er i bruk, men hvis den kommer på avveier, kan det bli et problem for både dyr og mennesker.

Plast på avveier

Fugler, fisk og andre dyr som lever i og ved havet, kan sette seg fast i avfall som tauverk, fiskesnører og plastposer. Noen oppfatter plasten som mat, og spiser den. Dette kan gi en falsk metthetsfølelse, og gjør at dyret ikke får i seg nok næring.

Død fugl med magen full av plast. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Plasthvalen på Sotra

I 2017 strandet en hval på Sotra utenfor Bergen. Hvalen var så syk, at det ble bestemt at den skulle avlives. I magen på hvalen fant man 30 plastposer. Denne hendelsen vakte internasjonal oppsikt, og blir sett på som et vendepunkt for kampen mot plastforsøpling.

Mikroplast — kan små biter gi store problemer?

Plankton kan forveksle mikroplast med mat. Slik kommer mikroplasten inn i næringskjeden. Planktonet blir spist av fisk, som deretter blir spist av oss mennesker.

I tillegg til at plasten kan inneholde miljøgifter fra da den ble produsert, så kan også andre miljøgifter feste seg på mikroplasten ute i naturen.

Forsøk viser at makrofager (eteceller) i fisk tar opp små plastkuler, og forsøker å bryte dem ned. Det er foreløpig uklart hvilke konsekvenser dette har for fiskens helse, og hvilke konsekvenser mikroplast har for de andre organismene som får den i seg.

Oppgave

Hva tror du er den største kilden til mikroplast i Norge? Plasser kildene i den boksen du tror er rett. (Det finnes flere kilder til mikroplast enn de som er brukt i denne oppgaven.)

Hva kan du gjøre?

For å løse problemet med plast på avveier, må vi ha samarbeid på tvers av landegrenser. Bojan Slat er en ung nederlender som har utviklet en metode for å samle inn store mengder plastavfall fra havet.

I prosjektet Ocean Cleanup skal store trålposer, festet med anker til havbunnen, fange opp plast som samles opp i områder der flere havstrømmer møtes, såkalte "Garbage Patches".

Ung mann med plastavfall i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tiltak for å redusere mengden plast i naturen:

Mann i sort sportsbil kjører fort. Foto.
  • kjøre mindre bil.
  • rydde plast der du bor.
  • bruk klærne dine så lenge som mulig.
  • vask klærne dine i en pose som samler opp mikroplast, eller monter plastfilter på vaskemaskinen.
  • lever plastemballasje til gjenvinning.
  • fjern gummigranulater fra kunstgressbanen fra klærne før du vasker dem.
  • ikke vask pensler du har brukt til maling i vasken.
  • bruk kosmetiske produkter uten mikroplast (produkter med Svanemerket er garantert uten mikroplast).

Tenk gjennom!

Hvorfor står "kjøre mindre bil" i lista over tiltak for å redusere mengden plast i naturen?

Kilder

NRK. (2018, 12. august). Verden trengte en hval full av plast for å våkne. Hentet fra https://www.nrk.no/norge/plasthvalen-okte-nordmenns-miljoengasjement-1.14162855

Miljødirektoratet. (2019, 27. mai). Mikroplast. Hentet fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/mikroplast

The Ocean Cleanup. (2020). Passive Clean Up System. Hentet fra https://theoceancleanup.com/oceans/

Veterinærinstituttet. (2019, 18. februar). Mikroplast fanges opp i fiskens gjeller og celler. Hentet fra https://www.vetinst.no/nyheter/mikroplast-fanges-opp-i-fiskens-gjeller-og-celler

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 01.10.2019

Læringsressurser

Plasten – populær og problematisk