Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Diskuter påstander om plast

I diskusjonen under kommer det fram ulike påstander om plast. Bruk påstandene som utgangspunkt for å finne ut hva dere vet om plast, og hva dere trenger å finne ut mer om.
Fire ungdommer sitter rundt et bord med bærbar PC og bøker. Snakkebobler er tegnet inn over hodene deres. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Påstander om plast

Tenk – alene

Les påstandene for deg selv. Er det noen du er enig i? Er det noen påstander du mener er helt gale? Hvorfor mener du det? Forsøk å begrunne for deg selv ut ifra det du vet om plast fra før. Husk at det ikke er sikkert at noen av ungdommene har helt rett i påstandene sine. Kanskje kommer det an på hvilke forutsetninger vi legger til grunn?

Par – sammen med en annen

Diskuter påstandene med en annen. Hva er dere enige om? Er det noe dere ikke er enige om? Bestem dere for noe dere vil dele med klassen etterpå.

Del – felles i klassen

Fortell i klassen hva dere snakket om.

Diskuter

  • Hva bruker vi plast til i det daglige? I yrkeslivet?
  • Hva er problemet med plast?
  • Kan vi klare oss uten plast?
  • Er det forskjell på ulike typer plast?
  • Kan det finnes løsninger på problemene med plast?

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 31.08.2020

Læringsressurser

Plasten – populær og problematisk