Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er problemet med plasten?

Se en kort film om plast og plastposer. Diskuter problemstillinger knyttet til plast i klassen.

Se filmen "Folkeopplysningen – kort forklart: Plastposer"

Spørsmål til diskusjon

Etter å ha sett filmen kan dere diskutere disse oppgavene i klassen:

 1. Hvorfor er det vanskelig å avgjøre hvor miljøvennlig et produkt er?
 2. Hvilke egenskaper har plast som gjør at det brukes til så mange ulike produkter?
 3. Svært lite av plasten vi bruker i Norge havner i naturen. Det aller meste blir kastet i restavfallet, resirkulert eller gjenvunnet. Hva er da problemet med å bruke plast?
 4. Marin forsøpling er et stort problem i Norge og mange andre land. Plast utgjør en stor del av denne forsøplinga. Hvor kommer søppelet fra? Hvordan havner dette langs kysten av Norge?
 5. Hvordan kan vi i Norge bidra til at problemet med marin forsøpling blir mindre?
 6. Diskuter påstanden:

  Når vi kjøper billige produkter fra andre land, bidrar vi indirekte til plastforsøpling i Norge.

Oppsummering av diskusjonen

 • Hva har dere funnet ut i løpet av diskusjonen?
 • Er det noen ting dere ikke er sikre på? Hva må dere finne ut mer om?
 • Har dere blitt oppmerksomme på problemstillinger som dere har lyst til å finne ut mer om?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 25.09.2020

Læringsressurser

Plasten – populær og problematisk