Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv en fagartikkel om plast

Skriv en fagartikkel der du drøfter problemstillinga "Plasten – venn eller fiende?" Du skal øve på hva de ulike delene av en fagartikkel skal inneholde ved å bygge opp avsnitt og skrive akademisk.

Dette er ei oppgave som er fin å ta fatt på etter at du har fått en del kunnskap om plast. Du bør kjenne noe til

 • plastens historie
 • hvorfor vi bruker plast – altså hva som er plastens fordeler
 • problematiske sider ved plast

Tips! Husk å notere ned kildene du finner når du leser om emnet. Disse kan du få bruk for i skriveoppgaven.

Del 1: Idémyldring

Før du setter i gang med skrivinga, bør du alltid sette av tid til idémyldring. Det er i denne fasen du skal skrive ned alle ideene og kunnskapen du har om emnet. Problemstillinga du skal drøfte, er altså denne:

Plasten – venn eller fiende?

 1. 15 minutter aleine: Del et ark eller et dokument på PC-en i to. Skriv "venn" øverst på den ene sida og "fiende" på den andre. Skriv ned all kunnskapen du har om plast her. Informasjon og argumenter som viser at plasten er problematisk, skriver du under "fiende", mens du skriver fordeler med plasten under "venn".
 2. 15 minutter i grupper: Gå sammen i par eller grupper. Gå gjennom alt dere har skrevet ned. Pass på å notere underveis. Du får mye god kunnskap og nye ideer av å lytte til andre.
 3. 30 minutter i plenum:
  • Skriv ned alle argumentene de ulike gruppene har på tavla. Husk å fortsette å dele dem inn i "venn" eller "fiende".
  • Diskuter i fellesskap: Hvilke av disse argumentene er de viktigste? Sett et tall foran argumentene som viser hvordan dere vekter dem.
  Når dette arbeidet er ferdig, må du passe på å ha skrevet ned alt som står på tavla. Dette skal være arbeidsdokumentet ditt underveis i skrivinga.

Del 2: Lag et godt avsnitt

Mange setter i gang med innledninga når de skal skrive fagartikkel. Men mye lurere er det å starte på hoveddelen. Spar heller innledning til sist, for du kan jo ikke presentere hoveddelen før den er skrevet?

Vi starter altså med å skrive et avsnitt i hoveddelen. Nå skal dere øve på å skrive akademisk. Det vil si at du skal

 • skrive objektivt
 • henvise til en kilde i avsnittet ditt

Del 3: Skriv resten av hoveddelen

Nå har du lært hvordan du kan bygge opp et avsnitt i en fagartikkel. Bruk prinsippene du har lært her til å skrive ferdig hoveddelen i fagartikkelen din.

Husk på:

 • Drøft. Samme hva du mener om problemstillinga, må du vise innsikt i begge sider av saken. Oppgava ber deg om å drøfte, og det betyr at du skal se saken fra ulike vinkler.
 • Kunnskap er makt! Bruk mest mulig av kunnskapen dere skrev opp på tavla i idémyldringsfasen. Søk på Internett og finn pålitelige kilder og forskning som kan støtte synet deres.
 • Forskning kan være forvirrende. Av og til kan du komme over forskning som er motstridende. Vis fram denne uenigheten i artikkelen din. Gå også sammen i grupper og diskuter hva som kan være årsaken til uenigheten.

Del 4: Skriv det første avsnittet i hoveddelen

En fin måte å strukturere fagartikkelen på kan være denne:

 1. innledning
 2. kort innføring i emnet
 3. hoveddel (drøfting)
 4. avslutning

Nå skal du skrive avsnittet som heter "kort innføring i emnet". Det vil si at du kort skal gi innsikt i hva plast er, og hvorfor den de siste årene har blitt sett på som problematisk.

Modelltekst

Et eksempel på "innføring i emnet" til problemstillinga "Skal vi forby flyreiser?"

Den første motoriserte flyreisa ble gjennomført på starten av 1900-tallet av brødrene Wright. Den gangen var det en bragd. Men i dag er flyreiser en selvfølge for mange mennesker i Vesten. Det er praktisk å fly, siden vi kan forflytte oss over store avstander på kort tid. Og i dagens globaliserte samfunn er det noe vi har behov for. Vi bruker fly både til fornøyelser og jobb. Men de siste åra har vi blitt mer observante på de problematiske sidene ved å fly. Det er ingen tvil om at flyreiser har del i klimakrisa. Dermed er fly-glede i stor grad blitt erstatta med "flyskam".

Legg merke til orda i kursiv. Det er småord som skaper språklig flyt. Prøv å få til dette hele tida mens du skriver.

Del 5. Skriv innledninga

Del 6: Skriv avslutninga

Del 7: Sluttfør fagartikkelen

Før du leverer fagartikkelen, bør du følge disse råda:

 1. Les godt gjennom teksten. Det er en fordel om du leser den høyt for deg selv. Da vil du lettere oppdage dårlige setninger eller mangelfull sammenheng.
 2. Spør en medelev om dere kan lese hverandres tekster. Si at du både vil ha ros og ris. Husk at du lærer av tilbakemeldinger om hvordan du kan forbedre deg. Det er også viktig at du gir konstruktive tilbakemeldinger til medelever.
 3. Rett opp etter medelevens tilbakemeldinger.
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 07.10.2020

Læringsressurser

Plasten – populær og problematisk