Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Markedsundersøkelse og holdningskampanje

At det i dag er mange dyrearter i verden som er i ferd med å dø ut, visste du sikkert. Men visste du at den gamle mobiltelefonen din kan være med på å redde noen av dem?
Nærbilde av en gorillahunn som holder ungen sin i armene. Foto.

Kongo er et land beryktet for sin gruvedrift og utvinning av mineraler og metaller til produksjon av mobiltelefoner. I takt med økt gruvedrift får blant annet gorillaene mindre leveområder og blir i større grad et lettere bytte for ulovlig jakt. For å forhindre denne utviklingen oppfordrer nå forskere i Australia oss til å gjenvinne gamle mobiltelefoner.

Oppdrag 1: Markedsundersøkelse

I grupper: Lag en markedsundersøkelse på trinnet / hele skolen deres om mobiltelefoner, resirkulering av mobiltelefoner og gjenbruk av mobiltelefoner.

Undersøkelsen skal vise mobiltrendene blant elevene på skolen din, og om de tenker på – og om de kjenner til – bærekraftig mobilbruk.

Svarene dere får, skal dere bruke til å lage en holdningskampanje som oppfordrer medelever til å beholde mobiltelefoner lenger, ikke bytte telefon hver gang en ny modell kommer på markedet – og å levere inn den gamle mobiltelefonen til resirkulering.

Les mer om kvalitative og kvantitative undersøkelser. Gruppene blir enige om hvilke spørsmål de må stille for å få svar på det de lurer på, og om hvilken type undersøkelse de vil lage. Det anbefales at halve klassen jobber med kvalitative og den andre halvparten jobber med kvantitative metoder – slik at dere får både bredde og dybde i svarene deres.

Forslag til spørsmål dere trenger svar på:

  1. Hvor ofte bytter de mobiltelefon?

  2. Har de gamle telefoner liggende hjemme – og i tilfelle hvor mange?

  3. Kjenner de til at det går an å levere inn sine gamle telefoner, og at de kan gjenvinnes?

  4. Er dette noe de kan vurdere å gjøre?

  5. Andre spørsmål dere tenker er aktuelle i forhold til det dere nå vet om resirkulering og mobiltelefoner?

Dere kan bestemme selv hvilken type undersøkelse dere vil lage. Gode verktøy er:

Verktøyene listet ovenfor har gratisversjoner, men du må kanskje ha pålogging for å ta dem i bruk.

Vær oppmerksom på at tjenester med innlogging kan samle data om brukerne sine.

Oppdrag 2: Holdningskampanje

Hensikten med en holdningskampanje er å få folk til å endre holdninger og adferd. Forutsetningen for en vellykket holdningskampanje er grundige undersøkelser, definisjon av målgrupper og god planlegging av kommunikasjon.

En gorilla-unge som hviler seg på en stamme og ser veldig tankefull ut. Foto.

Det finnes mange gode grunner til å resirkulere både mobiler og annen elektronikk. Det er ikke bare viktig å unngå at mobilen blir kastet i annet avfall, men også å unngå at den blir liggende hjemme i skuffer og skap. Hvis en mobiltelefon eller annet farlig avfall blir sortert feil, kan dette ha store konsekvenser for miljøet. Kommunen du bor i, har bedt dere om å planlegge en holdningskampanje. Kampanjen har som mål å oppfordre elever på videregående skole til å resirkulere gamle mobiltelefoner og om å bruke de gamle så lenge som mulig.

Dere har ansvaret for

  • å konkretisere problemstillingen
  • å finne tallmateriale som sier noe om bruk og kast av mobiltelefoner i denne aldersgruppen (her kan dere bruke tall fra undersøkelsene i oppgave 1)
  • å planlegge kampanjen
  • å foreslå kommunikasjonstiltak
  • å utforme skisser til slike tiltak

Lag en plan for gjennomføring av holdningskampanjen, lag skisser og skriv et refleksjonsnotat der dere forklarer valgene deres.

Planen vurderes av lærer.

Relatert innhold

Gode markedsundersøkelser gir bedriften din en retning. Det er krevende å lage gode undersøkelser, men følg disse fem trinnene, så er du på god vei.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen, Jone Nikolai Nyborg og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 06.09.2022

Læringsressurser

Jakten på den bærekraftige mobilen