Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Markedsundersøkelse og holdningskampanje

At det i dag er mange dyrearter i verden som er i ferd med å dø ut, visste du sikkert. Men visste du at den gamle mobiltelefonen din kan være med på å redde noen av dem?

Nærbilde av en gorillahunn som holder ungen sin i armene. Foto.

Kongo er et land beryktet for sin gruvedrift og utvinning av mineraler og metaller til produksjon av mobiltelefoner. I takt med økt gruvedrift får blant annet gorillaene mindre leveområder og blir i større grad et lettere bytte for ulovlig jakt. For å forhindre denne utviklingen oppfordrer nå forskere i Australia oss til å gjenvinne gamle mobiltelefoner.

Oppdrag 1: Markedsundersøkelse

I grupper: Lag en markedsundersøkelse på trinnet / hele skolen deres om mobiltelefoner, resirkulering av mobiltelefoner og gjenbruk av mobiltelefoner.

Undersøkelsen skal vise mobiltrendene blant elevene på skolen din, og om de tenker på – og om de kjenner til – bærekraftig mobilbruk.

Svarene dere får, skal dere bruke til å lage en holdningskampanje som oppfordrer medelever til å beholde mobiltelefoner lenger, ikke bytte telefon hver gang en ny modell kommer på markedet – og å levere inn den gamle mobiltelefonen til resirkulering.

Les mer om kvalitative og kvantitative undersøkelser. Gruppene blir enige om hvilke spørsmål de må stille for å få svar på det de lurer på, og om hvilken type undersøkelse de vil lage. Det anbefales at halve klassen jobber med kvalitative og den andre halvparten jobber med kvantitative metoder – slik at dere får både bredde og dybde i svarene deres.

Forslag til spørsmål dere trenger svar på:

  1. Hvor ofte bytter de mobiltelefon?

  2. Har de gamle telefoner liggende hjemme – og i tilfelle hvor mange?

  3. Kjenner de til at det går an å levere inn sine gamle telefoner, og at de kan gjenvinnes?

  4. Er dette noe de kan vurdere å gjøre?

  5. Andre spørsmål dere tenker er aktuelle i forhold til det dere nå vet om resirkulering og mobiltelefoner?

Dere kan bestemme selv hvilken type undersøkelse dere vil lage. Gode verktøy er:

Verktøyene listet ovenfor har gratisversjoner, men du må kanskje ha pålogging for å ta dem i bruk.

Vær oppmerksom på at tjenester med innlogging kan samle data om brukerne sine.

Oppdrag 2: Holdningskampanje

Hensikten med en holdningskampanje er å få folk til å endre holdninger og adferd. Forutsetningen for en vellykket holdningskampanje er grundige undersøkelser, definisjon av målgrupper og god planlegging av kommunikasjon.

En gorilla-unge som hviler seg på en stamme og ser veldig tankefull ut. Foto.

Det finnes mange gode grunner til å resirkulere både mobiler og annen elektronikk. Det er ikke bare viktig å unngå at mobilen blir kastet i annet avfall, men også å unngå at den blir liggende hjemme i skuffer og skap. Hvis en mobiltelefon eller annet farlig avfall blir sortert feil, kan dette ha store konsekvenser for miljøet. Kommunen du bor i, har bedt dere om å planlegge en holdningskampanje. Kampanjen har som mål å oppfordre elever på videregående skole til å resirkulere gamle mobiltelefoner og om å bruke de gamle så lenge som mulig.

Dere har ansvaret for

  • å konkretisere problemstillingen
  • å finne tallmateriale som sier noe om bruk og kast av mobiltelefoner i denne aldersgruppen (her kan dere bruke tall fra undersøkelsene i oppgave 1)
  • å planlegge kampanjen
  • å foreslå kommunikasjonstiltak
  • å utforme skisser til slike tiltak

Lag en plan for gjennomføring av holdningskampanjen, lag skisser og skriv et refleksjonsnotat der dere forklarer valgene deres.

Planen vurderes av lærer.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen, Jone Nikolai Nyborg og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 06.09.2022

Læringsressurser

Jakten på den bærekraftige mobilen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter