Hopp til innhold

Fagstoff

Hvorfor resirkulere mobilen?

Du har sikkert minst én gammel mobiltelefon liggende i skuffen. Hva kan du gjøre med den? Jo, du resirkulerer den, så klart!

Hvor sorteres elektronikk?

Over hele landet kan vi levere elektronisk avfall inn til en butikk som selger den typen produkt vi skal sortere. Det vil si at hvis du skal levere inn en mobil til resirkulering, kan du gjøre dette på en hvilken som helst butikk i landet som selger mobiltelefoner. Det trenger ikke å være samme butikk som du kjøpte den fra, og butikken trenger ikke å selge akkurat den samme mobilen som du leverer. Noen selskaper gir deg i tillegg penger tilbake for å levere inn gamle mobiler. Så enkelt kan det være!

Hva skjer med avfallet når det har blitt sortert?

Når du har levert mobilen til gjenvinning, sendes den til en gjenvinningstasjon. Batteriet tas manuelt ut og sendes til Batteriretur, et selskap som jobber med batteriers kretsløp. Mobilen uten batteriet sendes så til et smelteverk, hvor det blandes sammen med annen elektronikk. I Norge har vi ingen aktører som gjenvinner EE-avfall, så avfallet sendes til Boliden Rönnskär, et smelteverk i Sverige. Plasten i elektronikken brennes i kraftige smelteovner.

De edle metallene kan derimot utvinnes som rene metaller som kan brukes om igjen – og disse har så høy verdi, at de gjør denne prosessen lønnsom. Dette kalles for Urban Mining og er langt mer bærekraftig enn å hele tiden utvinne metaller på nytt gjennom gruvedrift.

Metallene trenger ikke nødvendigvis å bli brukt til ny elektronikk – faktisk ble medaljene til sommer-OL i Tokyo i 2020 laget av gjenvunnet elektronisk avfall fra mobiltelefoner.

Tenk over

Hvordan er det mer bærekraftig å resirkulere, med tanke på den prosessen du har lest over, enn å utvinne nytt?

Bare gjør det!

Ikon for ansvarlig forbruk og produksjon som er FNs bærekraftsmål nummer 12. Grafikk.

Det finnes mange gode grunner til å resirkulere både mobiler og annen elektronikk. Det er ikke bare viktig å unngå at mobilen blir kastet i annet avfall, men også å unngå at den blir liggende hjemme i skuffer og skap. Hvis en mobiltelefon eller annet farlig avfall blir sortert feil, kan dette ha store konsekvenser for miljøet. Farlig avfall inneholder stoffer som kan være skadelige for naturen dersom de blir liggende i jorda eller havner i grunnvannet.


Det er mange fordeler med å resirkulere mobilen din:

  • Ved innlevering av mobilen til butikk eller gjenbruksstasjon i Norge gjenvinnes over 95 prosent av materialene i en mobil forsvarlig, noe som både innebærer mindre miljøforurensing og redusert press på utvinning av edle råvarer.
  • Mange av metallene som brukes i elektronikk er sjeldne, og det er nødvendig å gjenvinne dem for å ha god nok tilgang på dem.
  • Når gull gjenvinnes, får vi omtrent ti ganger mer gull ut av EE-avfall enn fra malm.
  • Det er mye mer lønnsomt å drive med urban mining enn vanlig gruvedrift. Faktisk ble den årlige verdien av urban mining i 2016 estimert til å være på hele 120 milliarder kroner på verdensbasis! (Renas, 2016).
  • Kaster vi mobilen i restavfallet, blir den brent sammen med annet avfall, og det blir sluppet ut farlige miljøgasser i tillegg til at ressursene i mobilen går tapt.
  • Vi minimerer de negative klimaeffektene av å utvinne og bearbeide råmaterialer fra gruvedrift.
  • Vi unngår utslippene av miljøgasser vi ville fått av å brenne avfallet sammen med restavfall.

Denne artikkelen er en bearbeidet utgave av https://ungenergi.no/miljo-klima-samfunn/deg-meg-miljoet/hvordan-resirkulere-mobiltelefoner/

Kilder

Aftenposten. (2015, 17. juni). Mobilen din kan være mye mer verdt enn du aner. Hentet 24. januar 2020 fra https://www.aftenposten.no/okonomi/i/K2QM/mobilen-din-kan-vaere-mye-mer-verdt-enn-du-aner

Renas. (2016, 11. mai). Urban mining – det skjulte gullet. Hentet 24. januar 2020 fra https://renas.no/det-skjulte-gullet-urban-mining/

Renas. (2016, 16. mai). Gullkortet. Hentet 24. januar 2020 fra https://renas.no/gullkortet/

UngEnergi.no. (2020). Hvordan resirkulere mobiltelefoner | UngEnergi. Hentet 01.04.2020 fra https://ungenergi.no/miljo-klima-samfunn/deg-meg-miljoet/hvordan-resirkulere-mobiltelefoner/


CC BY-NC-SARettighetshaver: UngEnergi.no, 2019
Sist faglig oppdatert 25.07.2023

Læringsressurser

Jakten på den bærekraftige mobilen