Hopp til innhold

Oppgave

Diskuter bærekraftige reiser

Diskuter hva som menes med bærekraftige reiser. Finn kriterier som dere mener må være oppfylt for at en reise skal kunne kalles bærekraftig.

Fire elever sitter rundt et bord og diskuterer. Foto.

Oppgave 1. Diskuter påstander om bærekraftig reiser

Ta utgangspunkt i diskusjonen over.


 1. Tenk deg om – hvem er du mest enig i?
  Husk at det ikke er sikkert at noen har helt rett. Kanskje kommer det an på situasjonen og hvilke forutsetninger man legger til grunn?
 2. Diskuter i par – fortell hva du tenker om påstandene til en annen.

  Gi en begrunnelse for hvorfor du er enig eller uenig i påstandene. Finn minst én god kilde som støtter begrunnelsene deres.

 3. Diskuter i klassen – "Er det mulig å reise bærekraftig?"

Oppgave 2. Rydd opp i diskusjonen

 1. Ta utgangspunkt i diskusjonene dere har hatt over. Finner dere noen kriterier som de fleste er enige i at må være oppfylt for at en reise skal kunne kalles bærekraftig?
 2. Flytt påstandene under til den kategorien som dere mener passer best.
 1. Bruk informasjonen på denne siden til å vurdere sorteringen av kriterier i oppgave 2 på nytt.
 2. Gjorde dere noen endringer? Hvorfor?
 3. Lag oppdatert liste over kriterier som må oppfylles for at en reise skal kunne kalles bærekraftig.
Sist faglig oppdatert 23.06.2022
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Er det mulig å reise bærekraftig?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter