Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kortfilm: The Present

Del 1

Dette klippet viser begynnelsen av kortfilmen The Present. Se klippet og diskuter spørsmålene under når filmen stopper.

Diskuter i klassen:

  • Hva tenker dere om gutten i filmen?

  • Hvorfor tror dere han reagerer som han gjør?

  • Hva ville dere sagt til ham hvis dere var vitne til dette?

Del 2

Se resten av filmen og diskuter videre.

Diskuter i klassen:

  • Hva tenker dere nå om gutten i filmen?

  • Hva tenker dere nå om det dere ville sagt til ham etter det første klippet?

  • Hvorfor reagerer han som han gjør i starten, tror dere?

  • Hva tror dere får gutten til å endre mening om hunden?

  • Hva er budskapet i denne kortfilmen?

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 09.03.2021

Læringsressurser

Mangfoldskompetanse