Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Seksualiteten vår kan være en kilde til gode opplevelser, og ungdomstiden er en viktig periode for å utforske og bli kjent med egen seksualitet.

I denne læringsstien skal du

  • få kunnskap om hva seksualitet er, hvordan vi kan få et tilfredsstillende seksualliv og lære om hvilke seksuelle rettigheter vi har
  • diskutere ulike sider ved seksualitet og hvordan den formes
  • reflektere over hvordan ungdom kan løse konkrete seksuelle utfordringer
  • utforske hvordan ungdom kan finne svar på spørsmål om seksualitet

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet kropp og seksualitet. Dere kan gå gjennom alle trinnene i læringsstien eller velge ut enkelte deler.