Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan formes vår seksualitet?

Hvordan formes seksualiteten vår? Hvilke tanker, følelser og handlinger er akseptert i ulike situasjoner? I disse oppgavene skal du reflektere over hvordan seksualiteten formes og kommer til utrykk i samfunnet vårt.
Ungt par kysser på dansegulvet. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Sosialisering av seksualitet

  Gjennom lærer vi og regler for seksualitet. Når vi gjør det som er forventet av oss, får vi positive reaksjoner fra de rundt oss. Når vi bryter med forventningene, får vi derimot negative reaksjoner – som stygge blikk, nedsettende kommentarer eller straff.

  1. Diskuter hvordan seksualiteten sosialiseres. Hvordan blir seksualiteten vår formet av de positive og negative reaksjonene vi får fra samfunnet rundt oss. Gi konkrete eksempler.

  2. Diskuter hvilke normer og regler som gjelder for seksualitet i ulike situasjoner. Ta gjerne utgangspunkt i en konkret situasjon, som for eksempel en badestrand. Snakk om hva som er akseptert og ikke akseptert av

   • tanker

   • følelser

   • handlinger

 2. Seksuelle skript

  Ifølge sosiologene Gagnon og Simon har vi ulike manus eller skript som styrer seksualiteten vår. Finn konkrete eksempler på hvordan disse tre skriptene kan forme seksualiteten vår:

  1. det individuelle seksuelle skriptet (skapes av egne behov – det vi liker og erfarer med sansene)

  2. det relasjonelle seksuelle skriptet (skapes av det du forventer og gjør sammen med andre)

  3. det kulturelle seksuelle skriptet (skapes av samfunnets normer, lover, språk, bilder og filmer)

 3. Seksualitet og språk

  1. Mange banneord og skjellsord er knyttet til seksualitet.

   • Finn eksempler på ulike skjellsord som er knyttet til seksualitet.

   • Diskuter hvordan disse seksualiserte skjellsordene kan være med på å forme seksualiteten vår.

  2. Det angloamerikanske ordet sex kom til Norge på 1960-tallet. Ordet sex er like upresist som ordet sport. Begge ordene er såkalte sekkebetegnelser. Sport kan bety hva som helst innen sportsaktiviteter. Sex kan bety hva som helst av seksuelle aktiviteter.

   • Hvilke misforståelser kan skje når to personer bruker ordet sex i en samtale?

   • Hvordan kan vi unngå misforståelser knyttet til bruken av ordet sex?

  3. Diskuter om det blant ungdom i dag er vanskelig å snakke om seksualitet på en helt vanlig måte og beskrive overfor partneren hva de liker eller ikke liker. Begrunn svaret.

CC BY-SASkrevet av Stine Kühle-Hansen .
Sist faglig oppdatert 27.04.2021

Læringsressurser

Kropp og seksualitet