Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Porno, identitet og estetikk

Hvordan påvirker porno hvordan du ser på kropp og attraktivitet? Ser du påvirkningen fra porno i kulturuttrykk rundt deg?
Kvinner i bikini viser seg fram for bedømmelse i Miss Cosmetic Surgery-konkurransen. To kvinner står med ryggen til på et podium. De har på seg undertøy og høyhælte sko. Begge har langt, mørkt hår. I bakgrunnen er flere lettkledde kvinner som går på samme podium. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Disse oppgavene gir to ulike innfallsvinkler til å utforske hvordan porno påvirker kultur og identitet. Velg én av dem, eller gjør begge.

1. Utforsk idéer om porno i klassen

 1. Les artikkelen "Hvordan påvirker porno kultur og identitet?" og oppsummer hovedinnholdet i hvert avsnitt alene eller i par.

 2. For å utforske hva slags idéer om porno som er vanlige blant ungdom, kan det være lurt å gjøre en anonym undersøkelse.

 3. I grupper: Lag spørsmål dere mener kan fange opp hvordan porno kan påvirke kroppsidealer og relasjoner mellom mennesker. Forslag til spørsmål ligger under. Husk å ta høyde for at det også kan være ungdommer som ikke har erfaringer med porno, men det kan jo være et interessant funn i seg selv.

 4. Gjør undersøkelsen i papirform eller bruk digitale verktøy som Google Forms eller Microsoft Forms.

 5. Samle alle spørsmålene i én undersøkelse og la klassen din – og gjerne andre klasser – svare på undersøkelsen anonymt.

 6. Studer og diskuter resultatene sammen.

Forslag til spørsmål

Hva mener du gjør folk attraktive?

Enig eller uenig? "Porno er en gutteting."

Enig eller uenig? "Porno er også for jenter."

Enig eller uenig? "Kroppen min likner ikke på kroppene i pornoen."

Enig eller uenig? "Porno gjør meg selvsikker."

Enig eller uenig? "Porno gjør meg usikker på om jeg er bra nok."

Enig eller uenig? "Porno påvirker ikke synet mitt på seksualitet."

Enig eller uenig? "Du kan lære mye om sex ved å se på porno."

Enig eller uenig? "Porno skaper økt kroppspress blant ungdom."

2. Hva er porno-estetikk?

 1. Diskuter i klassen: Hvordan vil dere definere porno-estetikken, altså hvordan kropper og ansikter blir framstilt i pornoen? Diskuter hår, mote, sminke, poseringer, kroppsfasonger, fargebruk og andre visuelle virkemidler.

 2. Jobb i grupper og lag en todelt kollasj, enten på papir eller digitalt. Finn bilder fra reklamer, musikkvideoer, sosiale medier og andre kilder. (NB: Ikke bruk bilder av privatpersoner eller bilder som er pornografiske.)

  På den ene siden plasserer dere bilder dere mener låner estetikk fra pornografien. På den andre siden setter dere sammen bilder dere mener bryter med porno-estetikken.

 3. Presenter kollasjene for klassen ved å henge dem opp eller dele dem et sted alle kan se dem.

 4. Hva er forskjellene på bildene i de to delene av kollasjene?

 5. Diskuter: Hvordan tror dere idealene og verdiene pornoen formidler, kan påvirke barn og unge som vokser opp i dag?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 03.03.2022

Læringsressurser

Kropp og seksualitet