Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Min identitet?

Hvem er du? De enkleste spørsmålene kan ofte være de som er aller vanskeligst å svare på. Hvordan vil du beskrive din egen identitet, og hvordan vil dere beskrive hverandre?

Oppgave 1

Jobb én og én.

  1. Hva er identiteten din? Sett opp ei liste med minst sju kjennetegn på identiteten din.

  2. Er alle kjennetegnene du har kommet fram til, like viktige, eller er noen viktigere enn andre?

Oppgave 2

Jobb to og to.

  1. Sett opp ei liste med minst sju kjennetegn på identiteten til den du jobber sammen med.
  2. Sammenlign listene dere har laget om hverandre i oppgaven over, med listene dere laget om dere selv i oppgave 1a. Dere skal først sammenligne de to listene som beskriver den ene av dere og deretter de to listene som beskriver den andre. Hvilke likheter og forskjeller finner dere mellom deres egne og den andres beskrivelser?

Oppgave 3

Diskuter i grupper.

  1. Hvordan blir identiteten din påvirket av måten andre ser på deg?
  2. Bestemmer du over din egen identitet? Begrunn svaret. Hva bestemmer du, og hva bestemmer du ikke?
  3. Hvorfor tror du det er så stort fokus på identitet i samfunnet vårt?
CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 27.10.2020

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?