Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Puslespillet meg

CC BY-SA

Vår identitet er et puslespill med mange forskjellige biter. Utforsk de ulike faktorene som er med på å forme identiteten din. Fordyp deg i de faktorene du tenker er særlig viktige og finn ut mer om dem.

I arbeidet med denne læringsstien vil du

  • reflektere over ulike forståelser av identitet
  • få kunnskap om ulike syn på identitet, epigenetikk og kulturell identitet
  • diskutere hvordan arv og miljø påvirker identiteten vår, og hvordan identitet endrer seg gjennom hele livet
  • lage et kart over egen identitet og reflektere over hvordan identiteten din kan påvirkes av ytre hendelser
  • fordype deg i en viktig faktor som påvirker identiteten din og utforske den videre

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den egner seg som en introduksjon til å jobbe med temaet identitet fra mange ulike faglige synsvinkler. Stien inneholder artikler og oppgaver som for eksempel kan knyttes til samfunnskunnskap, naturfag, norsk og kultur og kommunikasjon.