Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Hvem er de andre, egentlig?

På tide å bli skikkelig kjent med hverandre! Bruk arbeidet med et portrettintervju til å bli bedre kjent med en i klassen – og gjøre klassen bedre kjent med vedkommende.
Elev sitter ved pulten.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvem er egentlig de nye klassekompisene dine?

Arbeidet med et portrettintervju gir deg et godt utgangspunkt for å bli godt kjent med en i klassen du ikke kjente til fra før. Dessuten krever forarbeidet du skal gjøre at du må snakke med flere elever i klassen.


Sjangeren portrettintervju

I et journalistisk portrettintervju er målet at leseren skal bli bedre kjent med en person. Ulike sider ved intervjuobjektet skal komme frem, og journalisten prøver ofte å avdekke bestemte personlighetstrekk og ukjente sider ved å gjengi hendelser og situasjoner personen forteller om. Det er også vanlig å beskrive kroppsspråket og miljøet personen befinner seg i under intervjuet.

Du skal nå innta rollen som journalist og intervjuer, og gjøre en grundig jobb i forberedelsene av intervjusituasjonen og gjennomføring av intervjuet. Til slutt skal du sette sammen intervjuet.

Hva skal du gjøre?

Arbeidet skal foregå i denne rekkefølgen:

Forarbeid

  • Hva vet du om personen fra før? Hva lurer du på?

Research

  • Research i klassen
  • Research på Internett

Forberedelse til intervjuet

  • Lag gode spørsmål
  • Forbered opptak

Gjennomføring av intervjuet

  • Selve intervjuet

Velg ut og sett sammen

  • Velg ut
  • Sette sammen intervjuet

Ferdigstilling

  • Intervjuobjektet godkjenner bruk av sitater
  • Kvalitetssikring

Presenter for klassen

Spørsmålstegn ansikt

Startoppgave: Finn ditt intervjuobjekt

Du får tre minutter til å løse oppgaven på egen hånd.

Sett deg ved siden av en i klassen du aldri har snakket med tidligere. Hvis du har snakket med alle i klassen, sett deg ved siden av den du synes du kjenner minst.

Du skal lage et portrettintervju av den du sitter ved siden av.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 11.11.2019