Hopp til innhold

Fagstoff

Universelt utformet innhold tilpasset ulike funksjonsnedsettelser

Hvordan tar du hensyn på ulike måter når du utformer nettinnhold og medieprodukter? Personer med ulike funksjonsnedsettelser vil ha ulike behov.

En person kan ha en hele livet, eller det kan være noe som oppstår en begrenset periode, som å brekke en arm eller å få en forbigående øyeskade. Ved å lage innhold gjør vi innhold tilgjengelig for flere. Nedsatt funksjonsevne gjør det utfordrende å bruke en app eller nettside eller å oppfatte innholdet i medieprodukter.

Når du lager innhold, kan du tenke på hvordan du kan dekke behov knyttet til ulike typer funksjonsnedsettelse, som

 1. blindhet eller nedsatt syn

 2. hørselsutfordringer

 3. motoriske utfordringer

 4. kognitive utfordringer

 5. lese- og skrivevansker

1. Blindhet eller nedsatt syn

Noen er blinde, og andre har nedsatt syn, som vil si at de kan se litt. For de som ikke ser, er det viktig at

 • nettinnhold er godt og logisk strukturert

 • nettinnhold er tilgjengelig gjennom

 • innhold som ikke er tekst, som lyd, foto eller video, er tilgjengelig i tekstform

 • nettløsningen er kodet riktig og merket med riktig språk, slik at skjermlesere kan fange opp innholdet på riktig vis

 • menyer på restauranter er tilgjengelig digitalt eller har punktskrift

For de som har nedsatt syn og kan se noe, er det i tillegg viktig at

 • tekst, bilder og tabeller kan forstørres uten at kvaliteten blir dårligere

 • bilder og grafikk har gode kontraster, og det er tydelig kontrast mellom tekstfarge og bakgrunn

 • det blir brukt tydelige fonter uten som er lett å tyde og angir tydelige tall

Du kan finne ut mer om hvordan du kan tilrettelegge for personer som er blinde eller har nedsatt syn, ved å lese om universell utforming på Blindeforbundets nettsider.

2. Hørselsutfordringer

Personer kan være døve eller ha nedsatt hørsel. For å tilrettelegge for personer som ikke hører, er det viktig å

 • tekste eller transkribere innhold med lyd, slik som lydklipp og video

 • gi tilbakemelding til brukeren på flere vis dersom nettsiden bruker lyd for å gi respons

  Hvis det er en pling-lyd når brukeren svarer riktig, bør det også være en visuell respons, for eksempel et bilde, symbol eller tekst. Hvis det er en app, kan vi legge inn svak vibrasjon som respons i tillegg til tekst.

For personer som kan høre litt, er det viktig at

 • lydklipp med tale har lite bakgrunnstøy og høy nok lyd, og at folk snakker tydelig

Du kan lese mer om hørsel og universell utforming på nettsidene til Statped.

3. Motoriske utfordringer

Det kan være mange grunner til at personer kan ha utfordringer med å navigere med mus eller bruke berøringsflate. Personer kan mangle arm, hånd eller fingre. Noen kan skjelve på hendene eller ha leddproblemer som gjør det vanskelig å navigere med mus eller treffe små berøringsfelt.

For personer som har utfordringer med å navigere med mus eller berøringsflate, er det viktig at

 • innhold er mulig å nå gjennom tastaturnavigasjon

 • det er flere måter å navigere og finne informasjon på

 • sentralt innhold er lett å finne

 • innhold er kodet riktig og har logisk rekkefølge slik at tastaturnavigasjon kan brukes på en hensiktsmessig måte

 • innhold der brukeren skal gi "input", som å skrive, krysse av og liknende, må kodes riktig og være lett å bruke på flere måter

4. Kognitive utfordringer

Personer med nedsatt kognitivt nivå kan trenge hjelp med å forstå innhold. For personer med kognitive utfordringer er det viktig at

 • språket er klart, tydelig og forståelig

 • det er god struktur i innholdet, og at titler er presise og tydelige

 • lange tekster brytes ned med mellomtitler, luft, opplisting og bruk av visuelle elementer

 • vanskelige ord blir forklart

 • innholdet blir forklart på flere måter, for eksempel med kombinasjon av tekst, bilde og grafikk

 • det er mulig å se video, lytte til lydklipp eller lese tekst i deres eget tempo, for eksempel ved å ha mulighet for å justere hastighet og sette på pause

5. Lese- og skrivevansker

For personer med lese- og skrivevansker kan det være vanskelig å oppfatte og avkode tekst. Denne gruppen vil ha nytte av at

 • tekst er tilgjengelig digitalt, kodet riktig og kan leses opp av

 • det blir brukt visuell støtte som bilder, illustrasjoner, symboler og video for å forklare og formidle innhold

 • tekst er godt strukturert og oversiktlig, og at det er ikke for tunge og lange setninger

 • vanskelige og lange ord blir forklart med

Du kan lese mer om hvordan du kan tilrettelegge for personer med lese- og skrivevansker på disse nettsidene:

Veiledning til produsenter av medie- og it-innhold

Tilsynet for universell utforming av ikt, også kalt Uutilsynet er en god kilde for å få veiledning og støtte når vi lager nettinnhold som skal være universelt utformet. Tilsynet har lagd veiledninger knyttet til ulike innholdstyper, slik at medie- og it-produsenter kan lage tilgjengelig innhold for mange ulike brukere.

Uutilsynet: Veiledning

NDLA har lagd støtteressurser om universell utforming av medieprodukter som kan være til hjelp i produksjon av medieinnhold og nettinnhold.

Kilder

Blindeforbundet. (u.å.). Universell utforming. Hentet 11. april 2022 fra https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming

Kunnskapsbanken. (u.å.). Hjelpemidler for personer med språkvansker. Hentet 28. april 2022 fra https://www.kunnskapsbanken.net/hjelpemidler-for-personer-med-sprakvansker/

Statped. (u.å.). Hørsel og universell utforming. Hentet 11. april 2022 fra https://www.statped.no/horsel/tilrettelegging/horsel-og-universell-utforming/

Statped. (u.å.). Tiltak ved lese- og skrivevansker, lese- og skrivevansker i videregående skole. Hentet 28. april 2022 fra https://www.statped.no/lese--og-skrivevansker/tiltak-ved-lese--og-skrivevansker/#videregaende-skole

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 29.04.2022

Læringsressurser

Funksjonsmangfold