Hopp til innhold
Tverrfaglige temaer

Oppskrift på en konspirasjonsteori

For mange kan konspirasjonsteorier være underholdende og spennende, men de kan også være farlige både for enkeltpersoner og for samfunnet. Hvordan kjenner vi igjen konspirasjonsteorier? Følger slike teorier en fast oppskrift?

Svart penn som haker av punkter i en sjekkliste. Foto.

Konspirasjonsteorier er bygd opp etter enkle formler og har noen kjennetegn som ofte går igjen. I denne læringsstien skal du blant annet følge en "oppskrift" og lage din egen konspirasjonsteori basert på en nyhet eller en dagsaktuell hendelse.

Lær om konspirasjonsteorier

I oppgaven "Lag deres egen konspirasjonsteori" skal du sette deg inn i hva som menes med konspirasjonsteorier og utforske hvordan en konspirasjonsteori er konstruert for å manipulere mennesker. Du skal lære å redegjøre for kjennetegn ved konspirasjonsteorier og vurdere hvordan en konspirasjonsteori er satt sammen. Deretter skal du lage din egen konspirasjonsteori basert på en "oppskrift".

En måte å tilnærme seg temaet på er bruke varierte ressurser om konspirasjonsteorier. I tillegg til fagartikler kan du bruke podkast, digitale spill og ulike fordypningsoppgaver for å skaffe deg oversikt over temaet. Deretter skal du sette deg inn i hvorfor så mange tror på konspirasjonsteorier, før du selv skal "lage" din egen konspirasjonsteori.

Jobb med konspirasjonsteorier som et tverrfaglig prosjekt

Konspirasjonsteorier er et viktig og sentralt tema som inngår i læreplanene i forskjellige fag. Temaet egner seg derfor godt som utgangspunkt for et tverrfaglig prosjekt, og det er mange muligheter for å tilnærme seg temaet fra ulike vinkler, i ulike fag.

Det finnes fire opplegg på NDLA som tar for seg konspirasjonsteorier fra ulike innfallsvinkler. Disse kan kombineres og for eksempel brukes til gruppearbeid i et tverrfaglig prosjekt:

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, engelsk, historie, religion og etikk, mediefag, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap, sosiologi og sosialantropologi.

Sist faglig oppdatert 17.03.2022
Skrevet av Tor Ivar Utvik