Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Hvor super er supermaten?

Analyser og sammenlikn næringsstoffer i matvarer som kalles "supermat", med "vanlig" mat.
Glass med grønn drikke med blomster og grønne blader i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

I dette forsøket skal dere sammenlikne næringsinnholdet i supermat med næringsinnholdet i noen "vanlige" matvarer.

Hypotese

Lag en eller flere hypoteser om supermat og næringsinnhold før dere starter.

Del 1 – C-vitaminer

I første del av forsøket skal dere undersøke C-vitamininnholdet i ulike typer jus.

Framgangsmåte — alternativ 1

Forprøve – påvisning av C-vitamin

 1. Hell omtrent 15 mL vann i to små begerglass.
 2. Tilsett konditorfarge slik at vannet får litt farge.
 3. La en halv C-vitamintablett bruse i litt vann, og tilsett 10 mL av denne løsningen til det ene begerglasset.
 4. Dypp en bomullspinne i klorin, og rør om i glasset med C-vitamin.
 5. Dypp en annen bomullspinne i klorin, og rør om i glasset uten C-vitamin.

På bakgrunn av det dere observerer, hvordan kan dere påvise C-vitamin i en løsning?

Framgangsmåte – alternativ 2

Løsning A – jod-løsning (bør lages av læreren på forhånd)

 1. Løs opp 0,63 g kaliumjodid (KI) og 0,035 g kaliumjodat (KIO3) i 100 mL vann i en 250 mL målekolbe.
 2. Tilsett 0,5 mL konsentrert svovelsyre (H2SO4).
 3. Fyll opp vann til 250 mL-merket.

Løsning B – stivelseløsning

 1. Ha 1,0 g stivelse i et begerglass, og tilsett vann til 100 mL. Bland godt.
 2. Kok løsningen med et urglass på toppen til den blir homogen. Kjøl den ned.

Løsninger med kjent C-vitamininnhold

 • Løs opp en C-vitamintablett i 200 mL vann.
 • Overfør henholdsvis 50 mL, 25 mL og 12,5 mL av denne løsningen til hver sitt begerglass.
 • Tilsett vann slik at alle løsningene har et totalvolum på 100 mL.

I tabellen under har vi tatt utgangspunkt i en C-vitamintablett med 1000 mg vitamin-C.

C-vitamintablett med 1000 mg vitamin-C

Prøve NR.

1

2

3

4

vann

100 mL

75 mL

50 mL

0 mL

løsning med C-vitamin

0 mL

25 mL

50 mL

100 mL

mengde C-vitamin

0 mg

125 mg

250 mg

500 mg

kons.

0mg100 mL=0 gL

125 mg100 mL=1,25 gL

250mg100 mL=2,5 gL

500 mg100 mL=5 gL

antall dråper jod tilsatt

Mål C-vitamininnholdet og lag standardkurve

Nummererte begerglass og glass med jod og stivelse oppstilt på et bord. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Ta ut 5 mL av hver av prøvene 1–4, og overfør det til hvert sitt 100 mL begerglass.
 2. Tilsett 1 mL stivelsesløsning (løsning B) til hvert av dem.
 3. Bruk en pipette og tilsett jodløsning (løsning A) dråpevis. Tell hvor mange dråper dere må tilsette før dere får en fargeendring.
 4. Sett inn antallet dråper i tabellen over.
 5. Lag en kurve med konsentrasjon av C-vitamin på x-aksen og antallet dråper på y-aksen. Finn den linja som passer best til punktene. Denne kurven kan dere nå bruke videre for å analysere innholdet i løsninger hvor dere ikke kjenner C-vitaminkonsentrasjonen på forhånd.
 6. Ta ut 5 ml av den jusen dere vil undersøke, og tilsett 1 ml stivelsesløsning.
 7. Tilsett jodløsning dråpevis til dere får en fargeendring.
 8. Bruk antallet dråper til å bestemme konsentrasjon av C-vitamin i jusen.
Rutenett med punkter og rød linje som viser forholdet mellom antall dråper og C-vitaminkonsentrasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Resultater

Lag en oversikt der dere rangerer de ulike jusene etter C-vitamininnhold.

Diskusjon og konklusjon

 1. Finn C-vitamininnholdet i jusen på emballasjen. Hvordan stemmer dette med resultatene dere fikk?
 2. Stemte hypotesene deres?
 3. Hvor stort er dagsbehovet for C-vitamin for dere? Hvor mye av de ulike jusene må dere drikke for å få dekket dette behovet?
 4. I forsøket skjer det en fargeendring fordi C-vitamin oksiderer et annet stoff. Hvorfor kaller vi da C-vitamin for en antioksidant?

Del 2 – proteiner i frø

I denne delen skal dere sammenlikne proteininnholdet i linfrø og chiafrø.

Framgangsmåte

 1. Vei opp 0,5 g med chiafrø og 0,5 g med linfrø.
 2. Knus frøene i en morter.
 3. Overfør de knuste frøene til hvert sitt reagensglass, og tilsett 5 mL vann.
 4. Sett en kork i åpningen og rist godt.
 5. Hell 5 mL melk i et tredje reagensrør og 5 mL destillert vann i et fjerde reagensrør.
 6. Tilsett 10 dråper kobber(II)sulfat-løsning til hvert av de fire reagensrørene.
 7. Bruk en pipette og tilsett 1 mL NaOH til hvert reagensrør.
 8. Sett på korkene og rist rørene godt.
 9. Observer fargeendringer.

Resultater

Ta bilder av reagensrørene, og vurder proteininnholdet i de ulike prøvene.

Konklusjon og diskusjon

 • Stemte hypotesene deres?
 • Finn proteininnholdet i matvarene på emballasjen. Hvordan stemmer dette med resultatene dere fikk?
 • Hvor stort er dagsbehovet for protein for dere? Hvor mye av de ulike matvarene må dere få i dere for å få dekket dette behovet?
 • Bruk resultatene dere har kommet fram til, og vurder i hvilken grad betegnelsen "supermat" er dekkende for disse matvarene.

Kilder

Bungum, B. & van Marion, P. (2014). SL-serien: Utforskende aktiviteter i naturfag. SL-serien: Utforskende aktiviteter i naturfag

Lund, B. & Olufsen, M. (2015). Skolelaboratoriet i realfag og teknologi: Bestemmelse C-vitamininnhold i frukt og juice. Skolelaboratoriet i realfag og teknologi: Bestemmelse C-vitamininnhold i frukt og juice

Science in School. (2020, 9. januar). Are superfoods really so super? Are superfoods really so super?

CC BYSkrevet av Thomas Bedin. Rettighetshaver: Science in School
Sist faglig oppdatert 18.01.2024

Læringsressurser

Livsstilsløgner