Hopp til innhold

Livsstilsløgner

Mediene forteller deg hele tida hvordan du kan få et bedre liv ved å endre livsstil, leve sunnere og bli sterkere. Men hva er sant, og hva er løgn? Gå på jakt og avslør livsstilsløgnene som omgir deg.
Reklameplakater på Times Square. Foto.

Din livsstil handler om alle de små valgene du tar i hverdagen. Det vil si hva du spiser og drikker, hvor lenge du sover, hva slags aktiviteter du velger å bruke tiden din på, hvordan du trener, om du stresser eller er avslappet, om du bruker kosttilskudd, rusmidler eller går på spesielle dietter.

Det er mange som forsøker å påvirke dine livsstilsvalg. Det kan være alt fra reklame til tilsynelatende faktabasert informasjon, fra bloggere til selvutnevnte eksperter innenfor ulike fagfelt.

I dette emnet skal du bruke retoriske analyser, kildekritikk og vitenskapelige forskningsmetoder for å undersøke hvordan du blir påvirket – og du skal jakte på usannheter og udokumenterte påstander i informasjonsjungelen som omgir deg.

Dette emnet er tverrfaglig. Det kan brukes i mange ulike fag, men flere av artiklene og oppgavene egner seg spesielt godt i naturfag, norsk, samfunnskunnskap og mediefag.

Vi har også satt sammen noen av artiklene og oppgavene i læringsstier. Læringsstien Livsstilsløgner er et forslag til hvordan en kan jobbe sammen om temaet i norsk og naturfag, i en bestemt rekkefølge. Bruk stiene som de er, tilpass dem til eget bruk eller lag din egen sti på stier.ndla.no.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 23.06.2020