Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Konspirasjonsteorier og demokrati

Daglig møter vi en enorm mengde informasjon. Mye kjenner vi til fra før, men av og til dukker det opp saker som får oss til å sperre opp øynene. Tar du alt for god fisk, eller blir du skeptisk? Hva er det i så fall som får deg til å tro eller tvile på det du ser eller hører?

Drøftingsoppgaver om konspirasjonsteorier og demokrati

Person i profil med lang nese der ordet "news" er skrevet. Manipulert foto.
 1. Forklar hva som menes med begrepet konspirasjonsteori.

 2. Hvilke konspirasjonsteorier kjenner du til? Lag ei liste sammen med medelever.

 3. Er det farlig å tro på konspirasjonsteorier, og hvem lar seg overbevise av disse? Begrunn påstandene dine. Har du eksempler å vise til?

 4. Kjenner du til én eller flere hendelser de siste årene som er inspirert eller utløst av konspirasjonsteorier?

 5. Har du noen gang lest eller sett noe på internett du har tvilt på om er sant? Har du eksempler?

 6. Hvordan oppstår avvikende virkelighetsoppfatninger?

 7. Hvem kan ha interesse av å lage en falsk nyhet om for eksempel

  1. vaksiner?

  2. korona-pandemien?

  3. klimaendringer?

 8. Drøft om konspirasjonsteorier kan ha betydning for demokratiet.

Relatert innhold

Her får vi presentert oppsiktsvekkende påstander som utfordrer oss. Hvordan kan vi vite hva som er riktig, og hvordan skal vi møte slike utspill?

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 14.06.2021

Læringsressurser

Hva er konspirasjonsteorier?