Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du er ferdig med denne læringsstien skal du

  • kunne forklare hva ytringsfrihet er
  • vite at ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet
  • kjenne til at ytrings- og pressefrihet er en forutsetning for demokratiet
  • ha intervjuet ungdom om spørsmålet: "Hva betyr ytringsfrihet for deg?" og presentere svarene via Snapchat
  • ha kjennskap til hvordan du kan komme gjennom med stemmen din og bruke ytringsfriheten på en aktiv og forsvarlig måte
  • ha formulert en meningsytring om et tema du er engasjert i.