Hopp til innhold

Fagstoff

1 + 1 = 3

1 + 1 = 3 er en øvelse som trener opp evnen til assosiasjonstenkning. Samtidig blir dere kjent med FNs bærekraftsmål.

Tid: 20 minutter

Instruksjon

 1. Gå sammen i grupper på fire eller fem elever. Sørg for at dere har noe å notere på. Velg én i gruppa til å være referent.
 2. Se på oversikten over FNs bærekraftsmål og forklar kort for hverandre hva bærekraftsmålene er. Velg dere ut to mål. Alternativt kan læreren tildele to «tilfeldige» mål til hver gruppe.
 3. Bruk 3 minutter på å lese om bærekraftsmålene dere har valgt eller fått, og på å diskutere hva disse målene faktisk betyr.
 4. Bruk 8–10 minutter på å komme på ideer og skrive ned forslag til hvordan vi kan nå de to bærekraftsmålene. Husk at alle forslag er like verdifulle. Ingen ideer er dumme. Det er ikke lov å si «nei». Alt er mulig! Nå er det om å gjøre å få fram så mange ideer som mulig.
 5. Bruk 2 minutter på å bli enige om hvilke to forslag dere har lyst til å dele med klassen.
 6. Gruppene får 1–2 minutter hver til å presentere sine to forslag for klassen. Si først hvilke to mål dere har tatt utgangspunkt i, før dere forteller om forslagene.
 7. Refleksjon: Det er viktig å reflektere sammen over hva dere har gjort i denne øvelsen, hvorfor dere har gjort det, og hvordan dere kan bruke øvelsen i ulike sammenhenger. Sett av 4–6 minutter til dette, gjerne mer.

  Eksempler på refleksjonsspørsmål:

 • Hva tenker dere at dere lærer av denne øvelsen?
 • Hvorfor er det viktig å trene på kreativitet?
 • På hvilken måte hjalp bærekraftsmålene dere til å komme på ideer?
 • Hvordan kan dette være nyttig trening for arbeid med ulike prosjekter?
 • Hvordan og når kan denne øvelsen være nyttig i andre sammenhenger (på skolen, på fritida osv.)?Plansje med FNs 17 bærekraftsmål. Illustrasjon.
CC BY-SASkrevet av Ungt Entreprenørskap.
Sist faglig oppdatert 21.02.2020

Læringsressurser

Idéutvikling og kreative metoder