Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan bruker du kilder til ulike formål?

Vi bruker kilder til problemløsning kontinuerlig, nesten uten å legge merke til det. Når går bussen? Vi sjekker busstabellen, eller spør noen vi vet tar bussen ofte. På hvilken side av Mjøsa ligger Gjøvik? Hvor mye koster et par joggesko? Og slik kan vi holde på.

En Macraucheni. Bildekollasj.

Macrauchenia er en utryddet art. Hvordan går du frem for å finne mer om historien til arten? Kanskje det vi vet om Macraucheniaene kan hjelpe oss med å redde arter som er truet? Bildet er manipulert.

Vi lurer på ting, prøver å finne det ut på en måte, og går ikke det, prøver vi en annen måte. Eller vi blåser det av. Det kan vi gjøre på fritiden, men i skolearbeid, på jobb eller når nasjonale eller verdensproblemer skal løses, kan vi ikke bare gi oss. Da er det lurt å ha strategier for hvordan man bruker kilder til problemløsning.

Oppgavene kan også løses i par.

Hvilke strategier kan du velge for ulike typer problemer?

 1. Du har problemer med datamaskinen din. Hva gjør du?

  • Skriv ned en punktliste om hvordan du tenker å gå frem for å løse problemet.
  • Hvilke kilder bruker du?
  • Hvilken informasjon er du ute etter?
  • Hvilken type problem er dette?
 2. Du tror du har dekning på konto, men du får ikke betalt. Hva gjør du?

  • Skriv ned en punktliste over hvordan du går frem for å finne ut hva som kan være galt.
  • Hvilke kilder bruker du?
  • Hvilken informasjon er du ute etter?
  • Hvilken type problem er dette?
 3. Du skal finne ut når og hvorfor arten Macrauchenia døde ut. Hva gjør du?

  • Skriv ned en punktliste over hvordan du går frem for å finne det ut.
  • Hvilke kilder bruker du?
  • Hvilken informasjon er du ute etter?
  • Hvilken type problem er dette?
 4. Du skal mene noe om 16-åringer og stemmerett ved kommunevalg. Er det nytt for deg at det allerede nå finnes ungdommer i Norge som får stemme ved valg når de er 16 år?

  • Skriv ned en punktliste over hvordan du går frem for å mene noe om saken.
  • Hvilke kilder bruker du?
  • Hvilken informasjon er du ute etter?
  • Hvilken type problem er dette?

Strategier for bruk av kilder

 • Oppsummer i grupper det dere har svart på spørsmålene over.
 • Fortell hverandre om sist dere brukte en kilde for finne et svar eller løse et problem dere hadde.
 • Oppsummer i klassen.
 • Diskuter i klassen hva som skal til og hva som kreves av kilder for å løse komplekse problemstillinger.
 • Hvilke ulike strategier har dere erfaring med i klassen?
 • Lag en overordnet strategi for hvordan dere vil gå frem når dere skal vurdere hvilke kilder dere skal bruke og hvordan dere skal finne dem.
Sist faglig oppdatert 28.08.2018
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Kildebruk og kildehenvisninger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs