Hopp til innhold

Fagartikkel

Valg av selskapsform

Når du skal starte bedrift, er valg av selskapsform ett av de viktigste spørsmålene. Her får du en oversikt over ulike selskapsformer. Registrering av bedrift og Brønnøysundsregisterets rolle er også et viktig tema her.

LK20LK06
Skilt der det står Brønnøysund. Foto.

Se gjerne filmen Etablererkurs, del 1: Valg av Selskapsform fra oslobusinessregion på YouTube først, for en innføring i temaet.

Valg av selskapsform

Valget står vanligvis mellom disse alternativene:

  • enkeltpersonforetak (EF)
  • ansvarlig selskap (ANS og DA)
  • aksjeselskap (AS)
  • samvirkeselskap/andelslag (BA)

Det alternativet du velger, får konsekvenser for blant annet risiko, kostnader, arbeidsmengde, trygghet og rettigheter. Selskapsformen bør passe til bedriftens situasjon. Vær oppmerksom på at det som oftest er lettere å gjøre om et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap til aksjeselskap enn omvendt.

Brønnøysundregistrene

Myndighetene skal ha beskjed når du formelt oppretter et selskap. Brønnøysundregistrene er en statlig etat som har som mål å forenkle næringslivets forhold til det offentlige. Her finnes mange viktige registre der bedrifter registrerer seg og får organisasjonsnummer, firmaattest o.l. De store offentlige registrene samarbeider slik at de viktigste opplysningene bare må oppgis én gang. Mest kjent er Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. I Brønnøysundsregistrene finner du opplysninger om priser og mange gode tips. Nettsidene til Brønnøysundregistrene finner du her.

Enhetsregisteret

Alle bedrifter skal registreres i Enhetsregisteret. Her får du et unikt organisasjonsnummer som du trenger når du for eksempel skal opprette bankkonto. Har du enkeltpersonforetak og ikke flere enn fem ansatte, holder det å registere seg i Enhetsregisteret. Dette gjelder også hvis du selger tjenester, eller varer du har laget selv. Registerering i Enhetsregisteret er gratis. Alle andre bedrifter må registrere seg i Foretaksregisteret.

Foretaksregisteret

I tillegg til Enhetsregisteret vil en rekke selskapsformer ha registreringsplikt i Foretaksregisteret. Registreringsplikten gjelder for:

  • Alle selskaper hvor ansvaret er begrenset som for eksempel aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA), ansvarlige selskaper (ANS) og selskaper med delt ansvar (DA).
  • Enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer.
  • Enkeltpersonforetak som har mer enn fem ansatte.

Det er frivillig for enkeltpersonforetak å registrere seg i Foretaksregisteret. Mange banker, forsikringsselskaper og andre inngår ikke avtaler før de har forsikret seg om at bedriften er registrert i Foretaksregisteret. Registrering i Foretaksregisteret beskytter navnet på bedriften din og sikrer deg mot at andre tar i bruk navnet ditt.

Pris for å registerere seg i Foretaksregisteret varierer.

Krav til registerering

Du må være:

  • Myndig
  • Ha norsk bostedsadresse
  • Ha norsk fødselsnummer D - nummer

Elektronisk registrering av bedriften din gjør du på www.altinn.no .

Sist oppdatert 19.11.2017
Skrevet av Oddvar Torgersen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Selskapsformer og etablering av bedrift