Hopp til innhold

Oppgave

Hennings skatebutikk

Henning skal starte en skatebutikk.

LK20LK06
Skatebutikk. Foto.
  • Han skal kjøpe inventar og utstyr til butikken for kr 75 000.
  • Varelageret utgjør en verdi av kr 125 000.
  • Henning har sparepenger som skal investeres i bedriften: kr 45 000.
  • Kundene hans kan kjøpe på kreditt. Han regner med utestående kundefordringer på gjennomsnittlig kr 15 000.
  1. Hvor mye utgjør kapitalbehovet til Hennings butikk?
  2. Hvor mye må Henning låne i banken for å komme i gang?
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Selskapsformer og etablering av bedrift