Hopp til innhold

Fagstoff

Produktets livsløp

Har du noen gang tenkt over at noen produkter «alltid» har vært på markedet, mens andre kun eksisterer en kort periode? Hva er det som gjør at produkter har så forskjellig levetid? Hva kjennetegner livsløpet til et produkt?

Alle produkter og tjenester har en viss levetid på markedet og går gjennom et livsløp. Etter at et produkt er utviklet og lansert, går et produkt gjennom de fire fasene introduksjon, vekst, modning og tilbakegang. Noen produkter kan ha et langt liv, mens andre produkter kan ha et kort liv før de forsvinner og blir erstattet av nye produkter.

Utvikling

Perioden fra en idé oppstår og fram til produktet lanseres på markedet, kalles utviklingsfasen. Du kan lese mer om produktutviklingsprosessen i artikkelen nedenfor.

Relatert innhold

Produktutvikling er en prosess som foregår i perioden fra en idé oppstår og fram til produktet lanseres på markedet.

Introduksjon

Den fasen i produktets livsløp hvor produktet introduseres på markedet, kalles introduksjonsfasen. I denne fasen er det viktig å vekke oppmerksomhet og stimulere interessen blant brukerne. Det er ofte nødvendig å bruke store ressurser på markedskommunikasjon, og det er vanlig at salget øker langsomt.

Influensere

I introduksjonsfasen må vi forsøke å nå kjøpere som er tidlig ute med å prøve nye produkter. Influensere er et eksempel på personer som ofte er tidlig ute, og som ofte har stor påvirkningskraft. Det kan derfor være en god strategi å forsøke å nå influensere i introduksjonsfasen. Etter hvert som produktet tas i bruk og produktet viser seg å holde mål, vil flere og flere prøve det.

Prisstrategi

I introduksjonsfasen har virksomheter ulike prisstrategiske valg. Vi kan velge å tilpasse prisen etter konkurrentenes pris, eller vi kan prise produktet høyt for å tjene mest mulig per solgte produkt. Motsatt kan vi sette prisen på produktet lavt, slik at mange vil ønske å kjøpe.

Sophie Elise Isachsen snakker i mikrofon på prisutdeling. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vekst

Med vekstfasen mener vi den fasen hvor produktet blir mer kjent og salget øker. Økt salg betyr som oftest økt fortjeneste. I denne fasen er det vanlig at konkurrenter ser fortjenestemuligheter og kommer med tilsvarende produkter. Økt konkurranse fører igjen ofte til en prisreduksjon på produktet.

I arbeidet med å møte konkurransen og sikre vekst og en god posisjon i markedet kan virksomheten vurdere for eksempel nye distribusjonskanaler, nye målgrupper og nye produktvarianter.

Modning

Når salget er på topp og har begynt å flate ut, har vi kommet til det som kalles modningsfasen. Nå har produktet mange kjøpere, men det finnes også mest sannsynlig mange konkurrenter. Modningsfasen kan for noen produkter vare i mange år, tenk for eksempel på oppvaskmiddelet Zalo. For å få salget av produktet til å fortsette og forhindre tilbakegang kan en virksomhet bruke livsforlengende strategier ved å videreutvikle produktet eller utvikle markedet.

Videreutvikling av produktet

Vi kan utvikle produktet videre ved å bedre kvaliteten, utvikle tilleggsutstyr eller endre design. Selvstyrende biler er et eksempel på hvordan bilprodusenter videreutvikler seg for å holde sin posisjon i markedet.

Utvikling av markedet

Ved å forsøke å nå nye kundegrupper kan vi utvikle markedet. Vi kan forsøke å få de som tidligere ikke har vært brukere av produktet, til å bli brukere, kapre de som er kunder hos konkurrentene våre, eller satse på nye segmenter.

Tilbakegang

Når salget avtar, er produktet kommet i tilbakegangsfasen, og etter hvert er etterspørselen omtrent borte. Dette kan skyldes at konkurransen har blitt svært stor, slik at fortjenesten forsvinner, eller at den teknologiske utviklingen har gjort produktet gammeldags eller unødvendig. Når et produkt fjernes fra sortimentet og tas ut av markedet, kalles det produktsanering.

Enkelte produkter må bedriften likevel fortsette å tilby så lenge markedet etterspør det. Dette er gjerne en ekstraservice for å skape lojalitet. Det gjelder for eksempel deler til gamle biler og kameraer.

Noen produkter kan ha et langt liv, mens andre produkter kan ha et kort liv før de forsvinner og blir erstattet av nye produkter. For eksempel oppstår moter gjerne fort, og de forsvinner ofte fort.

Jenny Skavlan som står foran et stativ med klær. Det ser ut som om hun snakker til en forsamling, siden hun har en myggmikrofon på seg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bolero

Vet du hva en bolero er? Enkelt sagt er en bolero en kort jakke som ender under brystet. Hvilken fase av produktet livsløp tenker du at boleroen befinner seg i?

I denne episoden av serien Avkledd ser vi Jenny Skavlan som prøver å skape en ny trend ved å relansere boleroen. Hun får hjelp av blant annet Herman Flesvig. Se gjerne fram til 13:21.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Mette Holan. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 01.10.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet produkt