Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Blå" og "Begynnelser" - skriv om skjønnlitteratur til sakprosa

Både Maja Lunde og Carl Frode Tiller skriver romaner som kan defineres som økolitteratur. De skriver om klimakrisa i prosa. I denne oppgaven skal du lese utdrag fra romanene, diskutere og skrive skjønnlitteratur om til sakprosa.
Et tørkerammet område mot blå himmel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Begrepsavklaring

Jobb i grupper. En skal skrive ned svara:

A) Kan dere begrepene? Hva er:

 • sakprosa? (Kom med eksempler.)

 • skjønnlitteratur? (Kom med eksempler.)

 • prosa? (Kom med eksempler.)

B) Hva kjennetegner sakprosa og skjønnlitteratur? Diskuter:

 • Hva skiller ofte skrivestilen i sakprosa og skjønnlitteratur? (Språklige virkemidler, setningsoppbygging osv.) Hvorfor er det sånn, tror dere?

 • Hva tror dere er forskjellen på bruken av synsvinkel i sakprosa og skjønnlitteratur? Begrunn svaret deres.

 • Hvilke krav stilles til sakprosa og skjønnlitteratur når det gjelder hvordan sjangrene forholder seg til sannheten?

Del 2: Blå av Maja Lunde

Romanen Blå (2017) av Maja Lunde er bok nummer to i en planlagt klimakvartett.

Les utdraga og jobb aleine:

 1. Hva mener du er budskapet i utdraga? Begrunn svaret ditt.

 2. Hvorfor tror du Maja Lunde har valgt å legge Lou og datteras historie til 2041?

 3. Hvilken synsvinkel blir brukt?

 4. Hvilke ulike konsekvenser av klimakrisa er det Maja Lunde advarer om i disse to utdragene?

Jobb i par eller grupper:

 1. Diskuter svara deres på spørsmålene over.

 2. Marker passasjer i teksten som dere synes er tydelige advarsler om klimakrisa. Diskuter deretter hvilke virkemidler Maja Lunde bruker for å understreke tema og budskap.

Del 3: Begynnelser av Carl Frode Tiller

Jobb med utdraget fra Begynnelser (2017) av Carl Frode Tiller på samme måte som du gjorde med romanen Blå. Det aller viktigste er at du skal se på hvordan budskap og bruk av virkemidler henger sammen. Jobb først aleine, deretter sammen med andre i klassen.

Del 4: Skriv opp funna deres

 1. Gå gjennom det dere har svart i del 2 og del 3 av oppgaven. Skriv opp alle konsekvensene av klimakrisa dere mener Maja Lunde og Carl Frode Tiller advarer om på tavla. Disse momentene trenger dere nemlig til neste del.

 2. Diskuter: Hvordan kan skjønnlitteratur bidra til å advare og engasjere folk til å jobbe mot klimakrisa? Se spesielt på om skjønnlitteratur kan gjøre noe som forskningsrapporter og nyhetsoppslag ikke kan.

Del 5: Skriv budskapet om til sakprosa

Hvordan ville disse to tekstene sett ut dersom de var skrevet som sakprosa? Velg mellom disse oppgavene:

A) Lag ei avisside

Lag ei avisside som advarer om konsekvensene av klimakrisa. Du skal skrive om de samme temaene som Maja Lunde og Carl Frode Tiller tar opp, men teksten din skal se ut som ei avisside med bilder og "journalistspråk":

 • usynlig forteller

 • objektivt språk (få verdiladde ord og adjektiver)

 • fullstendige setninger

 • saklige overskrifter

 • informative ingresser

B) Skriv en tale

Skriv en tale som advarer om konsekvensene av klimakrisa. Du skal skrive om de samme temaene som Maja Lunde og Carl Frode Tiller tar opp, men teksten din skal bygges opp som en tale og med talens typiske virkemidler:

 • Appeller gjerne til etos, patos og logos.

 • Bruk gjerne skjult argumentasjon når du appellerer til patos. Du kan bruke verdiladde ord, retoriske spørsmål, direkte henvendelse og språklige bilder som skal vekke følelser hos mottakeren.

 • Når du appellerer til logos, bør du finne noen kilder som kan underbygge påstandene dine.

 • Skriv en innledning som fanger oppmerksomheten og en avslutning som sitter igjen hos mottakeren.

Del 6: Del med resten av klassen

 1. De som har lagd ei avisside, deler denne med resten av klassen. Les og diskuter hvordan dere har løst oppgaven ulikt.

 2. De som har skrevet taler, framfører disse foran klassen.

Del 7: Skriv et refleksjonsnotat

Skriv et refleksjonsnotat etter du har jobba med ulike tilnærminger til klimakrisa. Du skal reflektere over disse spørsmålene:

 • Hvordan kan skjønnlitteratur bidra til å løse klimakrisa?

 • Hvilke styrker og svakheter har henholdsvis sakprosa og skjønnlitteratur i kampen mot klimakrisa?

Del 8: Maja Lunde om forfatterskapet sitt

Avslutt med å se Maja Lunde selv forklare hvordan hun forholder seg til klimakrisa og hvorfor hun skriver. Intervju med Maja Lunde (nrk.no).

Relatert innhold

Hvordan blir naturen framstilt i litteraturen? En artikkel som sammenligner framstillinga av menneske og natur i eldre og moderne tekster.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 21.06.2021

Læringsressurser

Retorikk i bruk