Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ulrikke Falch og Holbergs opplysningsprosjekter

Hvilke likheter er det mellom Ulrikke Falch og Ludvig Holbergs opplysningsprosjekter?
Kvinner på likestillingsfestival jubler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Er du feminist?

Diskuter i grupper:

 • Hva betyr ordet "feminist" for dere?
 • Vil dere kalle dere feminister? Begrunn.
 • Finnes det jente- og gutteyrker? Begrunn.

I plenum:

 • Still dere opp i klasserommet: De som vil kalle seg selv feminister, stiller seg på den ene sida, mens de som ikke vil kalle seg feminister, stiller seg på den andre.
 • Prøv å overbevise noen fra den andre gruppa til deres side. Hvordan vil dere argumentere?

Del 2: Ulrikke Falch og feminismen

I serien F-ordet på NRK reiser Ulrikke Falch til Mysen videregående skole for å undersøke hvilke holdninger elevene har til feminisme. Se episoden om kjønn under og svar på spørsmålene:

 1. Hva er det Ulrikke Falch gjør opprør mot?
 2. Hva synes hun er galt med kjønnsrollene i dag?
 3. Hvordan reagerer elevene på den videregående skolen i Mysen på Ulrikke Falchs feministiske budskap?
 4. Hvilke ulike holdninger viser dokumentaren at ungdommen på Mysen har til ordet "feminisme"?
 5. Hvorfor mener Ulrikke Falch at besøket hennes på Mysen er en bekreftelse på at det fortsatt trengs feminisme?

Oppsummer:

 1. Har dere fått en ny forståelse for ordet "feminisme" etter å ha sett episoden? I så fall – hvordan?
 2. Diskuter påstanden: "Feminisme er like aktuelt for gutter som for jenter".

Del 3: Ludvig Holberg – vår første feminist?

Nå skal du se en kortfilm. Filmen baserer seg på Ludvig Holbergs roman Niels Klims underjordiske rejse fra 1741 og forteller historien om studenten Niels. Han faller ned i ei grotte og ender i en underjordisk verden.

Den underjordiske verdenen kalles planeten Nazar. Her møter Niels underlige, menneskelignende trær.

A) Noter mens du ser på filmen:

 • Hvilket feministisk budskap finner du i Niels Klims underjordiske rejse ?
 • Hvordan snus kjønnsrollene på hodet i filmen?

B) Virkemidler i Niels Klim

Les utdraget fra Niels Klims underjordiske rejse under.

 • Hva er budskapet i utdraget?
 • Hvilke virkemidler bruker Holberg for å få fram budskapet?

Kvinnene får derimot alle de viktige stillingene både i stat, kirke og militærvesen. Jeg hadde jo tidligere moret meg over potuanerne fordi de ikke skjeldnet mellom kjønnene ved stillingsbesettelser. Men dette folket virket aldeles vanvittig og fullstendig naturstridig på meg. Det eneste jeg ikke skjønte, var at mennene fant seg i å bli utnyttet på denne nedverdigende måten (de hadde faktisk funnet seg i det i hundrevis av år), selv om de var mye sterkere enn kvinnene. Det ville vært latterlig enkelt å kaste åket av seg, hvis de bare hadde hatt mot og mannsvilje nok til å gjøre opprør mot kvinnetyranniet. Men vanens inngrodde makt hadde til de grader sløvet dem at de ikke kunne løfte en finger for å få slutt på den skammelige behandlingen. De trodde det var naturen som hadde bestemt det slik at kvinnene skulle ha makten, og at mennene skulle sy og bake, lappe tøy og vaske gulv og attpåtil få bank. (Owesen, 2010)

Del 4: Tekst i kontekst – hvorfor var Holberg feminist?

Vi vet lite om hva som konkret inspirerte Ludvig Holberg. Faktisk var han veldig tidlig ute med sine tanker om likestilling mellom kjønnene. Men i artikkelen "Ludvig Holberg – en tidligmoderne feminist" foreslår Ingeborg Owesen disse inspirasjonkildene:

 1. Querelle des femmes
 2. Poulain de la Barre
 3. Christine de Pizan

Oppdrag:

Finn ut mer om disse tre og forklar hvordan de kan ha inspirert Holberg.

Del 5: Er Holbergs science fiction gått i oppfyllelse?

Niels Klims underjordiske reise er blitt kalt en av Norges første fortellinger i sjangeren science-fiction. Det som kjennetegner sjangeren, er at den forteller om ei tenkt framtid.

Forestill dere at Ludvig Holberg vendte tilbake til Norge på 2000-tallet. Diskuter hva han ville sagt om

 • Ulrikke Falchs innsats for å gjøre norsk ungdom til feminister
 • det norske samfunnet i dag

Hvordan legge fram stoffet?

Alternativ 1: Skriv Ludvig Holbergs dagbok på tur i framtida

Alternativ 2: Lag en kortfilm om Holbergs ferd til framtida

Del 6: Sammenlign Holberg og Falch

Ludvig Holberg var en del av opplysningstida. Målet hans var å skrive litteratur for å opplyse og belære leserne sine.

Vil du si at Ulrikke Falch gjør det samme? Skriv en tekst på 500 ord der du sammenligner Ulrikke Falch og Ludvig Holbergs budskap og virkemidler.

Kilder

Owesen I.W. (2010). "Ludvig Holberg – en tidligmoderne feminist". Norsk filosofisk tidsskrift. Henta fra https://www.idunn.no/nft/2010/01/art04.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 18.11.2020

Læringsressurser

Mennesket og maktene