Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gå i dybden på forestillinger om livet

Det fins mye litteratur som beskriver det som var og det som en gang skal komme. Et viktig motiv i denne litteraturen er kampen mellom de gode og de onde kreftene, mellom kaos og orden.
Cate Blanchett i Ringens brorskap i 2001. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Til alle tider og i alle kulturer har menneskene omgitt seg med mytiske fortellinger om fortid og framtid, om det som var og det som skal komme. Slik litteratur omtales ofte som visjonslitteratur.

Science fiction er en betegnelse på ulike former for moderne, fantastisk litteratur. Begrepet ble opprinnelig brukt om litteratur som handler om framtida. Her er teknologiske nyvinninger og innvirkninga de har på samfunnet sentrale temaer.

Før du starter:

Hvorfor tror du det fins så mange historier som forteller om hvordan verden ble skapt og hvordan den kommer til å gå under?

Oppgave

Del 1

Velg to eller flere tekster som du sammenligner. Du kan også trekke inn andre tekster du kjenner med samme tema og låne bøker på biblioteket. Vi gir deg noen forslag:

Eldre tekster

Eldre tekster

Tittel

Sjanger

Lenke til tekst

Voluspå

Eddadikt

Heimskringla.no

Johannes` åpenbaring 6, 1–17

Apokalypse, Det nye testamentet

Bibel.no

Rolandskvadet

Kvad

ndla.no.

Josva 6, 1–6

Bok i Den hebraiske bibelen/Det gamle testamente

Bible.com

Den gylne tida og korleis ho tok slutt

Samisk eventyr

ndla.no

Nyere tekster

Nyere tekster

Tittel

Sjanger

Lenke til tekst eller omtale

Ringenes herre – Ringens brorskap (2001)

Filmatisert roman

Se klipp under

"Kodémus" (1968)

Novelle

ndla.no

Bienes historie (2015)

Roman

nrk.no (omtale)

Dødslekene (The Hunger Games) (2008–2010)

Roman/film

snl.no (omtale)

1984

Roman

snl.no (omtale)

Ringenes herre – Ringens brorskap


Spørsmål til tekstene

Spørsmålene under hjelper deg til å se etter likheter og forskjeller. Ikke alle spørsmålene er relevante for alle tekstene.

Motiv og tema

 1. Hva sier teksten om situasjonen før jorda blei til?
 2. Hvordan kommer ondskapen inn i verden?
 3. Hvordan beskrives jordas undergang?
 4. Hvem har skylda for at jorda går under eller at samfunnet bryter sammen?
 5. Beskriver teksten hvordan jorda skal gjenoppstå eller reddes? Hvordan ser den ut da?
 6. Hva er tekstenes hovedbudskap, tror du?

Form

Beskriv og sammenlikn språk og fortellerstruktur i teksten.

 1. Hvilke sjangertrekk finner du i tekstene?
 2. Hvordan starter fortellinga?
 3. Hvordan slutter fortellinga? Er det med et håp, eller er alt håp ute?
 4. Hvem forteller historien? Er det en jeg-forteller, eller er fortelleren ei flue på veggen?
 5. Hvordan påvirker valg av forteller hvordan du opplever historien?
 6. Finner du noen faste formuleringer som likner hverandre i tekstene du sammenligner?
 7. Er det magiske gjenstander i tekstene? Hvilken funksjon har disse i så fall?
 8. Hvilke personer og/eller gjenstander kan representere det gode og det onde i teksten?

Del 2

Presenter sammenlikningene for klassen og diskuter etterpå:

 • Hvilke trekk går igjen i de fleste tekstene dere har lest?
 • Hvilke(t) budskap har tekstene? Skriv det opp på tavla eller i et samskrivingsdokument.
 • Hva tenker dere nå om hvorfor det fins så mange historier som forteller om hvordan verden ble skapt og hvordan den kommer til å gå under?
Tips til lærer
 • Hensikten med presentasjonene er å dele det elevene har funnet ut, ikke at de skal bli vurdert. Kunnskapen skal/kan de bruke i ei av skriveoppgavene i del 3.
 • Hvis det er flere som har valgt samme tekster, kan de samarbeide om en felles presentasjon. La maksimum to elever presentere sammen.
 • Trekk ut elever/grupper som sammenlikner ulike tekster, slik at klassen som helhet får innsikt i tekstmangfoldet.
 • Sett ei maksimumsgrense på for eksempel 5–7 minutter på presentasjonen. Gi gjerne ei liste over hva som skal være med, slik at elevene får ei presis og god framstilling. De kan ha med

  • ei kort utgreiing om tekst, sjanger, årstall og motiv
  • de viktigste forskjellene mellom tekstene
  • de viktigste likhetene i tekstene
  • sammenlikning av budskap

Del 3

Velg ei skriveoppgave der du bruker lærdommen din om litteratur som handler om forestillinger om livet.

 1. Kreativ skriveoppgave

  Skriv et dikt eller ei kort fortelling om hvordan du ser for deg tilværelsen tusen år fram i tid.

 2. Sammenlikning

  Skriv ei sammenlikning av de to tekstene basert på det du har svart på spørsmålene over.

 3. Fagartikkel

  Skriv en fagartikkel der du drøfter spørsmålet:
  Hvorfor fins det så mange historier som forteller om hvordan verden ble skapt og hvordan den kommer til å gå under?

  I drøftinga skal du trekke inn eksempler fra minst to av tekstene som klassen har lest og sammenlikna.

Relatert innhold

Visjonslitteratur er diktning som prøver å skildre en hinsidig verden. Mange av tekstene handler om det som skjer med menneskene etter døden.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 24.02.2021

Læringsressurser

Mennesket og maktene