Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Til Valhall!

Hva er egentlig Valhall? Og hvordan og hvorfor blir ordet brukt i dag?

Del 1

Sitt sammen i grupper. Sjekk forkunnskapene deres:

  1. Vet dere hva Valhall er? I så fall: Hva vet dere om Valhall?
  2. Kjenner dere til moderne bruk av ordet Valhall? Kom med eksempler.

Del 2: Utforsk skriftlige kilder om Valhall

Under ser du hvordan Valhall blir beskrevet i de norrøne kildene vi har. Les gjennom dem og skriv med egne ord:

  1. Beskriv Valhall. Hvordan er livet der? Hvordan ser det ut? Hvem kommer til Valhall?
  2. Hvilke verdier syns du kommer til syne i strofene under?

Fra Eiriksmål

Fra Gylfaginning

Fra Grimnesmål

Hva drøm er dette? (kvad Odin)
jeg tenkte før dag grydde
å rydde Valhall
for falne helter.
Jeg vekket ,
ba dem reise seg,
benker strø,
ølkar vaske,
å bære vin,
etter som høvdingen kom.
fra jorden (...)

Fem hundre dører
og førti, tror jeg,
skal det være i Valhall;
åtte hundre einherjer
går på en gang gjennom hver,
når de farer til kamp mot .

Fem hundre golv
og førti, tror jeg,
har i det hele;
av alle saler
jeg så under ,
er salen til sønnen min størst.

Heidrun heter geita
som står på hallens tak
og gnager av greiner;
et kar skal hun fylle
med klar drikk,
den mjøden minker aldri.

Si meg for det ellevte:
hvor slåss de i tunet
og dreper hverandre hver dag,
faller i kampen,
rir friske heim,
og sitter sammen som venner?

Alle einherjer
i Odinsgardens tun
dreper hverandre hver dag,
faller i kampen,
rir friske heim,
og sitter sammen som venner.

Del 3: Utforsk kunst om Valhall

Under ser du tre ulike malerier av Valhall. Sammenlign framstillingene i disse med tekstene du leste i del 2.

Gammel illustrasjon av Valhall. Den viser en rekke krigere som rir mot et stort bygg med søyler og utsmykninger.
Åpne bilde i et nytt vindu
Maleri som forestiller livet i Valhall. Mannlige krigere, einherjer, sitter ved bordene. De blir servert mat og mjød av kvinnelige valkyrier. Til høyre ser vi Odin med en av ulvene sine.
Åpne bilde i et nytt vindu
Maleri som forestiller Åsgard, gudenes bolig i det fjerne. Perspektivet er fra Midgard, menneskenes hjem. Bifrost, himmelbrua går mellom de to.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4: Hvordan blir ordet "Valhall" brukt i dag?

For vikingene var Valhall målet og et ord med positive assosiasjoner. I dag er det ikke nødvendigvis slik.

  1. Nå skal dere jobbe i grupper på tre. Under ser dere tre oppdrag, og dere skal ta ett hver. Bruk internett til å finne svar på oppdragene under.
  2. Etter at dere har gjort oppdragene skal dere fortelle hverandre om funnene dere gjorde.

Oppdrag 1

Hvem skrev "I will see you all in Valhalla!" på et nettforum og fikk legendestatus blant høyreekstreme? Hvem hadde denne mannen som forbilde?

Oppdrag 2

Hvem var inspirert av personen fra oppdrag 1 og skrev "Det har vært gøy. Valhall venter.". Hvilket politisk syn hadde han?

Oppdrag 3

«Valhall venter!» brukte en gruppe norske mennesker som slagord da de var på oppdrag i utlandet. Hvem var dette, og hvilke reaksjoner vakte videoen da den nådde norsk offentlighet?

Del 5: Norrøn mytologi og høyreekstreme verdier

  1. Diskuter i grupper: Hvorfor tror dere den norrøne mytologien generelt og Valhall spesielt fenger høyreekstreme og norske soldater i Afghanistan?
  2. Diskuter temaet i klassen. Pass på at poengene til alle gruppene blir skrevet opp på tavla.
  3. Skriv en tekst på ca. 500 ord der du reflekterer over spørsmålet dere diskuterte i oppgave 5a. Bruk gjerne sitater fra Eiriksmål, Gylfaginning og Grimnesmål i refleksjonen din.
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.10.2020

Læringsressurser

Mennesket og maktene