Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Førstegangstjenesten og *Den stundesløse*– to karakterkomedier

Herman Flesvig og Ludvig Holberg har en ting felles: De ønsker å få oss til å le ved å lage karakterkomedier. Her skal dere både se Førstegangstjenesten, lese et utdrag fra Den stundesløse og sette opp deres egen moderniserte versjon av Holbergs skuespill.
To skuespillere diskuterer innholdet på et ark. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Førstegangstjenesten

Førstegangstjenesten er en norsk TV-serie som kom ut på NRK i 2019. Den ble veldig populær. Det er komikeren Herman Flesvig som står bak serien og spiller alle de sentrale karakterene .

A. Se og diskuter:

 1. Se første episode av Førstegangstjenesten.

 2. Diskuter i par: Hvordan vil dere karakterisere de fire personene i serien:

  • Ahre Ketil

  • Ola Halvorsen

  • Tanja Laila

  • Preben Lohrengren

B. Hvordan skapes karakterene?

 1. Hvilke virkemidler bruker Herman Flesvig for å skape karakterene sine? Sammenlikn karakterene ved å lage en tabell som den under. Diskuter i grupper og fyll inn.

Virkemidler

Ahre Ketil

Ola Halvorsen

Tanja Laila

Preben Lohrengren

Hvordan snakker han/hun? Se på dialekt og uttale.

Hvilke fakter/kroppsspråk har hun/han?

Hvordan er klærne med på å lage karakteren?

Hvilken rolle spiller replikkene for å bygge karakter?

Hvorfor tror du karakteren har dette navnet?

Har den geografiske tilhørigheten til karakteren noe å si for hvordan dere oppfatter ham/henne?

C. En karakterkomedie

Førstegangstjenesten er ei videreføring av den eldgamle sjangeren karakterkomedie. Den blir gjerne beskrevet som en sjanger der hovedkarakteren har ei dårlig side eller en last som fører til konflikt. Dermed oppstår det intriger og forviklinger, og til slutt går hovedpersonen på et nederlag og må lære av sine feil.

 • Hvilke dårlige sider/laster er det som fører til konflikt i Førstegangstjenesten?

 • Hvorfor ler vi av overdrevne karakterer og satire?

D. Morsomt eller fordomsfullt?

Førstegangstjenesten fikk stort sett gode kritikker, og seertallene tyder på at det norske folk syntes serien var morsom. Men serien fikk også kritikk for at den spilte på kjente fordommer og gjorde narr av ungdommer fra Haugenstua. Blant annet sa rapperen Britz, eller Yaw Britwum, dette til TV2:

Jeg forstår at han nok ikke ser konsekvensene det har for ungdom fra nettopp Haugenstua. Det frustrerer meg at ungdom fra Haugenstua og tilsvarende bydeler må forholde seg til, og motbevise, denne stereotypen igjen og igjen. Flesvig har en så stor plattform at han kunne bidratt positivt heller enn å legge stein til en allerede tung bør. (Haus, 2020)

Diskuter de to påstandene under:

 1. Britz har rett. Førstegangstjenesten spiller på allerede kjente fordommer og lager karikaturer som er krenkende.

 2. Førstegangstjenesten har fantastiske karikaturer som setter poenget på spissen på en utrolig morsom måte. Kritikken av Herman Flesvig er helt feil.

Del 2: Den stundesløse, en karakterkomedie fra 1700-tallet

Karakterkomedien kan spores helt tilbake til antikken. På 1700-tallet, da nye idéer strømmet gjennom Europa, skrev nordmannen Ludvig Holberg ei rekke karakterkomedier. En av disse heter Den stundesløse. Om du ikke vet hva ordet betyr, kommer du nok til å skjønne det etter å ha lest et utdrag fra komedien.

Relatert innhold

1. Les og framfør

 1. Gå sammen i grupper og fordel roller mellom dere. Les dere gjennom teksten flere ganger, diskuter hva den handler om og reflekter over hvordan dere ville ha framført skuespillet for å få fram budskapet i dramaet.

 2. La noen grupper framføre foran klassen.

 3. Diskuter: Hva er budskapet i teksten, og hvilke virkemidler bruker Holberg for å karikere hovedpersonen i Den stundesløse?

2. Aktuelt i dag?

Holbergs komedier settes fortsatt opp på norske teatre, men det er vanlig at innholdet moderniseres for at publikum skal kjenne seg igjen.

 1. Gå sammen i grupper og sett opp en modernisering av utdraget dere har lest. Målet er å bevare budskapet til Holberg, men humoren og innholdet i stykket skal treffe 2000-talls mennesket.

 2. Framfør foran klassen.

 3. Diskuter de ulike oppsetningene etterpå: Hvilke sider ved dagens samfunn ble trukket fram som eksempler på "stundesløs" oppførsel?

Del 3: Humor nå og da

Sammenlikn humoren både Herman Flesvig og Ludvig Holberg prøver å skape. Hvilke likheter og forskjeller er det mellom 1700-tallets og 2000-tallets måter å lage humor på?

Kilder:

Haus, L. (2020, 14. september). Herman Flesvig får kritikk: – Kunne heller bidratt positivt. TV2. https://www.tv2.no/a/11647290/

Relatert innhold

Bli bedre kjent med Ludvig Holberg gjennom Holberg-spillet.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 12.04.2021

Læringsressurser

Helter