Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Læringsmål

CC BY-SA

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du:

  • vite hva det vil si å lese utforskende.
  • ha lest Sagaen om Gunnlaug Ormstunge utforskende i fellesskap med resten av klassen.
  • kunne lage hypoteser og problemstillinger om litteratur.
  • kunne svare på og presentere en problemstilling om litteratur.