Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk Gunnlaug Ormstunge i fellesskap

Nå skal dere lese Sagaen om Gunnlaug Ormstunge på utforskende vis. Det vil si at dere skal stoppe opp i lesinga, reflektere og diskutere underveis. Slik aktiv lesing vil definitivt øke forståelsen deres av teksten, ikke minst fordi dere skal lese kollektivt i klassen.

.

To personer som kjemper i holmgang. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før du gjør denne oppgava, bør du ha lest de to første kapitlene i sagaen og laga deg en hypotese som beskrevet i ressursen "Førlesing og hypoteser om Gunnlaug Ormstunge".

Relatert innhold

Oppgave 1. Les og diskuter sagaen

Kapittel 3–4: Vikingenes menneskesyn

Les de to kapitlene og diskuter i plenum:

 1. Var det noen deler av disse to kapitlene dere reagerte på? Hvorfor (ikke)?

 2. Hva forteller disse to kapitlene om vikingenes menneskesyn?

Kapittel 5–6: Gunnlaug blir introdusert

Etter å ha lest kapitlene skal dere

 1. skrive ned tre trekk som dere syns karakteriserer Gunnlaug

 2. skrive alle orda deres på tavla og la dem bli stående mens dere leser videre. Kommer dere på nye ord i den videre lesinga, bør dere skrive dem ned.

Kapittel 7–9: Gunnlaug farer fram


Diskuter:

 1. Hvordan blir Gunnlaug oppfatta av mennesker han møter på sin vei?

 2. Hvordan kommer Gunnlaugs egenskaper til syne gjennom replikkene hans?

 3. Forstår dere hva som er betingelsene Gunnlaug må forholde seg til for å få Helga?

Lesepause: Vi gjør opp status og reviderer hypotesen

Nå har vi møtt de viktigste personene i sagaen. Vend tilbake til tolkinga deres av drømmen og hypotesen dere laga:

 1. Vil dere endre tolkinga deres etter å ha blitt introdusert for personene? Hvordan – i så fall?

 2. Hvilke personer tror dere de ulike fuglene i drømmen skal symbolisere, og hvordan tror dere det går med personene?

Hvis du vil lage en ny hypotese, lever den inn til læreren og merk den med "hypotese 2".Kapittel 10–14: Gunnlaug besøker store menn

Gunnlaug møter kongen sammen med mange menn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter:

 1. I denne delen av teksten fortelles det om Gunnlaugs reiser og besøk hos mektige menn. Hvorfor tror dere fortelleren bruker mye plass på dette?

 2. Kapittel 14 handler om møtet mellom Ravn og Gunnlaug. Det oppstår en konflikt mellom dem. Gjenfortell hva den går ut på. Det er sentralt at du bruker orda "dråpe" og "flokk" for å forstå konflikten.

 3. Vi kommer til å høre mer om Ravn. Hva tror dere han kommer til å gjøre etter å ha blitt ydmyka av Gunnlaug?

Kapittel 15–16: Kampen om Helga

Diskuter:

 1. Hvorfor tror dere Ravn ber om å få gifte seg med Helga?

 2. Hvordan kommer Gunnlaugs følelser for Helga fram i kapitlene?

 3. Hva tror dere Gunnlaug kommer til å gjøre om Ravn får gifte seg med Helga i stedet for ham?

Kapittel 17–18: Helgas opprør

 1. Kvinnene har foreløpig spilt en passiv rolle i sagaene, men i disse kapitlene kommer Helgas følelser til syne. Hvordan?

 2. Helga har hatt liten påvirkning på eget liv, men i en liten del av teksten ser vi at hun kan påvirke ekteskapet sitt. Hvordan?

 3. Ravn forteller om en drøm i et kvad til Helga. Hva tror dere den skal bety?

Kapittel 19–22: Første holmgang

 1. Hva forteller disse kapitlene om hvordan vikinger på Island og i Norge løste interne konflikter?

 2. Lag et kort skuespill der dere framfører holmgangen mellom Gunnlaug og Ravn for hverandre.

Kapittel 23: Holmgangen på Dinganes

 1. Framfør kapittel 23 som et skuespill for hverandre.

 2. Diskuter hvilken rolle begrepene ære, skam, svik og ettermæle spiller i dette kapitlet.

Kapittel 24–26: Blodhevn og ettermæle

 1. Hvordan viser disse kapitlene at islendinger løste konflikter mellom ættene?

 2. Hva syns dere det siste kapitlet sier om kvinnenes stilling på Island på 1000-tallet?

Oppgave 2. Stemte hypotesen?

Ta fram igjen hypotesen dere laga etter å ha lest Torsteins drøm i kapittel 2. Har noen klart å lage en hypotese som stemmer?

Oppgave 3. Skriv om det du har lest

Skriv i 20 minutter om spørsmålene under. Målet er å skrive fritt og mye. Du trenger ikke tenke over setningsoppbygging, staving og så videre.

 1. Hvordan var det å lese en tekst som er så gammel? Var det noe ved teksten du ble ekstra interessert i?

 2. Beskriv det vikingsamfunnet du nettopp har lest om. Du velger selv hva du vil legge vekt på.

 3. Hva er de viktigste forskjellene du har lagt merke til ved mennesker og samfunn på 1000-tallet og i dag?

 4. Er det noen likheter mellom oss på 2000-tallet og middelaldermennesket?

Oppgave 4. Diskuter inntrykkene deres

Diskuter svara deres på de fire spørsmålene over i grupper.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 05.05.2021

Læringsressurser

Episk diktning