Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kommer vikingidealene tilbake?

Vi er i ferd med å forlate kristne verdier og gå tilbake til vikingtidas idealer, hevder historiestudenten Mary-Ann Manninen i et leserinnlegg på NRK Ytring. Kan det virkelig stemme? Her skal dere både lese kritisk, diskutere og skrive selv.

Del A: Førlesning

Før dere setter i gang med å lese teksten, skal dere diskutere disse spørsmåla:

 1. Hva vil dere si var typiske verdier i norrøn tid? Fokuser på ære og status.
 2. Hva er typisk kristne verdier? Hvordan skiller disse seg fra verdiene fra vikingtida?
 3. Hva med dagens samfunn? Vil dere si at vi har typisk kristne eller norrøne verdier?

Del B: Inn i teksten

Nå skal dere lese teksten til Manninen. Den ble publisert på NRKs debattsider Ytring og heter Tilbake til vikingtiden.

 1. Formuler det du mener er hovedsynet i teksten.
 2. Sammenlign med en medelev. Har dere skrevet det samme?
 3. Jobb i par med å gjenkjenne argumentene i Manninens tekst. Les den en gang til og skriv inn argumentene hun bruker for hovedsynet sitt i skjemaet under.

Del C: Kritisk tilnærming til teksten

Diskuter i grupper:

Se på argumentene fra skjemaet over. Er dere enige i det Manninen skriver om hva som er typisk for

 • dagens verdier
 • kristne verdier
 • verdier fra vikingtida?

Husk å komme med konkrete eksempler i diskusjonen. Er du for eksempel helt uenig i at ydmykhet preger kristendommen, mens vi i dag bare er opptatt av personlig ære, så må du vise til noe fra det virkelige liv for å ha belegg for påstanden din.

Skriv ned:

Nå skal du jobbe aleine.

 1. Skriv ned alle argumentene du og de andre i gruppa hadde for eller i mot Manninens hovedsyn.
 2. Hva mener du selv? Skriv fire-fem setninger der du sier deg enig eller uenig med Manninen.

Del D: Argumenter for synet ditt

Skriv en tekst der du enten argumenterer for eller mot at vi utvikler oss i feil retning – mot brutale, norrøne verdier og bort fra ydmyke, kristne verdier.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 25.09.2020

Læringsressurser

Skam og ære