Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skam og ære i "Luren" og "Faderen"

I denne oppgava skal du utforske synet på skam og ære i to noveller fra 1800-tallet. Tekstene har svært mye til felles, men det er også forskjeller som kan skyldes den konteksten de kom ut i.
Et maleri som viser en vei gjennom Gubrandsdalen omkranset av høye fjell. På veien går det mennesker og en hest.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Lag hypoteser

I denne oppgava skal du først lese ei novelle fra 1819 som heter "Luren". Vi kan røpe at fortellinga handler om akademikeren Carl Møllmann som reiser gjennom Gudbrandsdalen. Her møter han storbonden Thord, hans kone og dattera Ragnhild. Ei annen viktig rolle i novella har den fattige unge mannen Guttorm.

Lag hypoteser i par

Sitt sammen to og to. Lag hypoteser om hva novella handler om før du leser den ved å svare på spørsmålene under:

 1. Hvordan tror dere naturen blir beskrevet i novella? Hvorfor? (Legg merke til årstallet novella kom ut og beskrivelsen av motivet over).
 2. Hvordan tror dere bondefamilien blir beskrevet? Hvorfor?
 3. De fleste noveller har en konflikt. Det vil si et problem som driver handlinga framover. Det kan være en indre konflikt i en person eller en ytre konflikt mellom personer i novella. I novella "Luren" løser konflikten seg når Carl Møllmann tar fram Snorre og Bibelen og sier:

  "Der, Thord, er boken, som lærer om din kongeslekt; men her ligger Herrens ord, som lærer at vi er alle like for Gud."

  Ta utgangspunkt i sitatet og diskuter: Hva tror dere kan være konflikten i novella?

 4. Hvorfor tror dere novella heter "Luren"?

Del hypotesene med klassen

Få læreren til å dele tavla i tre og skriv ned alle parenes hypoteser under punkta a, b og c. La dette stå på tavla under lesinga for å finne ut om noen av hypotesene deres stemmer.

Del 2: Lesespill

Nå skal dere lese novella. Det blir interessant å se om noen har spådd rett om novella.

Del ut roller

Luren er ei novelle som egner seg godt for høytlesning med roller. Da blir den gamle teksten mer livaktig. Del ut disse rollene mellom dere i klassen og les novella som et lesedrama:

 • Carl Møllmann: akademikeren som reiser gjennom Gudbrandsdalen
 • Thord: storbonden i Gudbrandsdalen
 • Thords kone
 • Ragnhild: Thords barn
 • Guttorm: en ung, fattig mann

Del 3: Vend tilbake til hypotesene

I del 1 skulle dere lage hypoteser om naturskildringene, personskildringene, konflikten og tittelen i novella. Beskriv disse fire momentene ved å fullføre setningene under og legge til minst ett eksempel fra teksten som beviser det du skriver:

 • Naturskildringene i novella "Luren" er ...
 • Når det gjelder personskildringene, så blir Thord og hans familie beskrevet som ...
 • Konflikten i novella er ...
 • Novella har fått tittelen "Luren" fordi ...

Del 4: Skam og ære i "Luren"

Livet på ei seter. Unge kvinner i bunad og dyr i samspill. Maleri.

Hvilken rolle spiller begrepene "skam" og "ære" i novella? Dette skal dere diskutere i klassen ved å skrive anonyme lapper:

 1. Les gjennom novella en gang til. Skriv ned et sitat fra novella på en lapp. Sitatet skal etter din mening tematisere skam og/eller ære. Brett lappen sammen og gi den til læreren din.
 2. Læreren åpner lappene en etter en og leser sitatet som står der høyt. Diskuter i plenum: Hvorfor handler dette sitatet om skam og/eller ære?
 3. Avslutt med å skrive ned alle momentene klassen har kommet med i diskusjonen. Det er viktig at du skriver fyldig og sparer på disse notatene, for du trenger dem til sammenligningsoppgava du skal gjøre senere.

Del 5: Hypoteser om "Faderen"

Bjørnstjerne Bjørnson i finstasen og med stokk. Han står ute i naturen og ser rett på maleren. Maleri.

Novella "Faderen" av Bjørnstjerne Bjørnson er en av Norges mest kjente noveller. Den kom ut i 1860. I denne novella er det tre karakterer: en prest, en storbonde som heter Tord og Tords sønn.

Nå skal dere prøve å lage hypoteser av denne novella på samme måte som dere gjorde om "Luren" ved å svare på spørsmålene under:

I par:

 1. To sentrale sitater fra novella er en av storbonden Tords første replikker "Jeg har heller ingen sorger" og den aller siste setninga i novella om Tord: "han så opp, og to tårer rant tunge ned over hans ansikt."

  Hva tror dere skjer med hovedpersonen Tord i løpet av novella?

 2. Novella heter "Faderen". Hvem tror dere tittelen viser til?
 3. Hvordan tror dere naturen blir skildra i novella?
 4. Hvordan tror dere bonden Tord blir skildra i novella?

I plenum:

Diskuter og skriv ned hypotesene slik dere gjorde i del 1.

Del 6: Les novella

Les novella "Faderen" av Bjørnstjerne Bjørnson. Også denne novella er fin å lese med roller. Da må dere ha disse rollene:

 • en forteller
 • storbonden Tord
 • en prest
 • Tords sønn

Del 7: Diskuter hypotesene

 • Hvordan gikk det med hypotesene dere hadde laga til denne novella? Diskuter om det dere hadde skrevet ned på forhånd, stemte.

Del 8: Sammenlign "Luren" og "Faderen"

Sammenlign de to novellene ved å fullføre setningene under. Du bør også legge til to–fire setninger for å svare godt på denne oppgava:

 • En viktig forskjell mellom novellene er naturskildringene. I "Luren" ..., mens i novella "Faderen" ...
 • Personskildringa i novellene er ...
 • Når det gjelder utviklinga til de to hovepersonene Tord og Thord, så ...

Del 9: Skam og ære i "Faderen" og "Luren"

Skriv en korttekst der du sammenligner synet på skam og ære i de to novellene. Se gjerne gjennom presentasjonen under. Her finner du både en modelltekst, tips til sammenligninga av de to novellene og noen gode skrivetriks som kan hjelpe deg.

Del 10: Tekst i kontekst

Selv om "Luren" og "Faderen" på mange måter er påfallende like, er det også noen forskjeller mellom dem. Det er dette dere skal fordype dere i her.

Diskuter forskjellene

Hvilke viktige forskjeller er det mellom "Faderen" og "Luren"? Diskuter dette i grupper. Dere skal særlig legge vekt på

 • naturens rolle i tekstene
 • personskildringene
 • tema

Hvilken rolle spiller konteksten?

Maurits Hansen skrev "Luren" i 1819, mens Bjørnstjerne Bjørnson skrev "Faderen" i 1860. Kan tida tekstene kom ut i, hatt påvirkning på tema, natur- og personskildringene i teksten?

Del 11: Thord og Tord – to menn som er gått ut på dato?

 • Hvordan hadde Thord blitt møtt om han gikk rundt i dagens Norge og skrøt av å stamme fra Harald Hårfagre? Eller hva hadde han syntes om dagens seksualmoral?
 • Og hvordan hadde Tord blitt møtt om han kom til en lærer fra 2000-tallet og ba om at sønnen hans fikk spesialbehandling fordi han kom fra bygdas/byens rikeste familie?

Besvar disse spørsmålene ved å velge presentasjonsform selv. Noen forslag kan være:

 • en kort podkast der dere samarbeider i par eller grupper
 • et skuespill der de to gamle storbøndene reiser fram i tid til dagens Norge. Framfør foran klassen.
 • en skriftlig dialog mellom Thord og Tor der de forteller om sine opplevelser etter å ha vendt tilbake til 1800-tallet fra en tidsreise til det moderne Norge
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 21.08.2023

Læringsressurser

Skam og ære