Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ærens mark av Arnulf Øverland

Hovedpersonen i novella "Ærens mark" av Arnulf Øverland er tysk soldat i første verdenskrig. Han tar et valg på slagmarka som han hevder å ha glemt. Men har han egentlig det?
Irske soldater fra Royal Irish Rifles i ei skyttergrav den første dagen i slaget ved Somme i 1916. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Hva vet dere om første verdenskrig?

Novella har handling fra første verdenskrig. Hva vet dere om denne krigen? Diskuter i grupper:

 • Hvilke land kjempa mot hverandre i krigen?

 • Hvorfor kalles første verdenskrig en "skyttergravskrig"?

 • Hvorfor kalles generasjonen som kjempa i krigen "Den tapte generasjon"?


Del 2: Les novella "Ærens mark"

Les novella "Ærens mark" (1923) av Arnulf Øverland.

Relatert innhold

Novelle som skildrer møtet mellom to soldater i skyttergravene under første verdenskrig.

Jobb aleine

 1. Hva mener du er temaet i novella? Prøv å formulere det med bare ett ord.

 2. Finn to sitater du syns viser det som er temaet i novella.

Sammenlikn med medelever

 1. Sammenlikn med andre i klassen. Hvilket ord skrev dere? Og hvilke sitater valgte dere ut?

Jobb aleine igjen

 1. Les ned til ”og vi måtte dø eller drepe” på den første sida i novella. Hva kan du si om jeg-fortelleren i novella? Hvordan framstiller han seg selv og minnene sine?

 2. Hvordan framstilles livet i skyttergravene i novella? Og forholdet soldatene i mellom?

 3. Hvorfor tror du møtet med Gaston gjør så stort inntrykk på jeg-fortelleren?

 4. Les den siste sida grundig. Hvordan unnskylder jeg-personen at han dreper Gaston?

 5. Mener du jeg-personen har noe valg i den situasjonen han er i?

 • Kunne han latt være å drepe Gaston?

 • Tar Gaston et valg idet han møter hovedpersonen på slagmarka? Begrunn ved å vise til et sitat.

 • Har han ansvar for krigens grusomheter, eller er han en uskyldig soldat?

Diskuter i plenum

 1. Diskuter spørsmålene over i plenum. Legg særlig vekt på det siste spørsmålet.

 2. I dialogen mellom hovedpersonen og Gaston er det en replikk som viser det som kanskje er forfatterens syn på om hovedpersonen er skyldig eller ikke. Klarer dere å finne det?

 3. Hva hadde dere gjort om dere var i hovedpersonens sko?

Del 3: Fortelleren i "Ærens mark"

En mann med turban og skjegg får vaska hendene sine av en tjener. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er mange tegn på at fortelleren i novella er upålitelig. Det vil si at han påstår noe som ikke er sant, men flere passasjer i novella hinter om det motsatte. Finn passasjer i teksten som viser dette. Tips:

 • Blod (Hvem i historien er kjent for å ha vaska hendene sine som et tegn på uskyld?)

 • Gjentakende påstander som kanskje ikke er sanne?

 • "Jeg husker intet" – men hvordan skildres selve drapsøyeblikket?

Del 4: Komposisjonen i "Ærens mark"

 1. Les artikkelen om komposisjon i episke tekster (under).

 2. Mens du skriver, skal du skrive ned alle orda som står i parentes i artikkelen.

 3. Hvilke av disse fagbegrepene mener du er relevante å bruke på "Ærens mark"?

Relatert innhold

Komposisjon handler om å sette sammen deler til en helhet. Vi bruker komposisjonsprinsipper for å skape bestemte uttrykk i design, produkter eller arbeider

Del 5: Skriv om forteller og komposisjon

Skriv et avsnitt om hvordan den upålitelige fortelleren og komposisjonen får fram temaet i novella. Målet er å vise at novella starter i nåtid med at fortelleren påstår noe om seg selv. Men tilbakeblikkene viser at han ikke er til å stole på. Og det er disse virkemidlene som særlig får fram temaet.

I avsnittet skal du bruke disse fagbegrepene:

 • in medias res

 • nåtidshandling

 • tilbakeblikk

 • frampeik

 • gjentakelse

 • høydepunkt

 • løsning

Du skal også bruke sitater fra novella for å begrunne påstandene dine.

Tips

 1. Finn to-tre sitater der hovedpersonen sier at han ikke har problemer med drapet. Finn i tillegg to-tre sitater som viser hvor mye han bryr seg.

 2. Bruk denne temasetninga om du syns det er vanskelig å sette i gang:

 • "Komposisjonen i novella bidrar til at fortellerens skyldfølelse kommer ytterligere fram. Det er nemlig en kontrast mellom…»

Relatert innhold

Begrepene skam og ære har vært viktig i litteratur gjennom tidene. Her skal du sammenligne tekster som tar for seg temaet.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Skam og ære