Hopp til innhold

Oppgave

Hvem er kjerringa mot strømmen?

"Kjerringa mot strømmen" har blitt et uttrykk som brukes i ulike sammenhenger. Men hvem var "kjerringa mot strømmen"? Fins det slike kjerringer i dag?

Kjerringa mot strømmen ligger i vannet. Illustrasjon.

Oppgave

Før du starter med oppgavene under – hva forbinder du med ordet "kjerring"? Er det et positivt eller negativt lada ord for deg? Beskriv personen du ser for deg.

Del 1: Folkeeventyret

  1. Gi en karakteristikk av "kjerringa mot strømmen" i folkeeventyret.

  2. Hvilke egenskaper har hun? Er hun framstilt sympatisk eller usympatisk? Hvem får du som leser sympati med? Begrunn svaret ditt.

Del 2: Camilla Collett på 1800-tallet

  1. Hvordan beskriver Camilla Collett "kjerringa mot strømmen"?

  2. Får du inntrykk av at hun mener det samme som blir uttrykt i folkeeventyret med hva det vil si å være "kjerringa mot strømmen"? Begrunn svaret ditt.

Del 3: Ulrikke Falch og F-ordet

Videoen under er første episode av en serie der Ulrikke Falch ville undersøke ungdommers holdninger til likestilling. Se videoen og diskuter:

  1. På hvilken måte kan Ulrikke Falch sies å være "kjerringa mot strømmen"?

  2. Hvilke egenskaper har hun til felles med kjerringa i eventyret og Colletts beskrivelse av kjerringa?

  3. Kjenner du andre "kjerringer mot strømmen" i dagens samfunn? Hva kjennetegner dem?

Del 4: Kjerringa i kontekst

Sammenlikn de tre tekstene. På hvilken måte er beskrivelsen av kjerringa påvirka av tida og samfunnet teksten er skrevet i?

Sist faglig oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Romantikk 1800–1850

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell