Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tegn et forfatterskap

Velg deg en forfatter og lag en sammensatt tekst der du framstiller forfatterskapet med tekst og illustrasjoner. Bruk tegneserien om Camilla Collett som inspirasjon.
Tegneseriestripe som viser Camilla Collett som går på talerstolen i en herreklubb. Alle menn rundt er forskrekka og buer på henne. Illustrasjon.

Oppgave

Oppdraget er å lage en sammensatt tekst der du får fram et forfatterskap, og setter forfatteren og teksten inn i kontekst. Du kan velge teknikk, for eksempel tegne, slik Ronny Haugeland har gjort over her, eller du kan sette sammen foto og tekst i en kollasj.

Del 1. Se nærmere på et eksempel

  1. Tegneserien over viser noe av livet til Camilla Collett som voksen. Hvilket inntrykk får du av forfatteren her? Hva får du vite om henne?

  2. Se resten av stripene og den ledsagende teksten i denne sammensatte teksten. Hvordan utfyller tegneseriestripene og teksten hverandre?

Relatert innhold

Del 2. Velg deg et forfatterskap

  1. Velg deg en avdød forfatter, og gjerne en du allerede har lest tekster av, og kjenner litt til fra før.

  2. Lag et tankekart eller en annen oversikt der du skriver opp det du vet om forfatteren, tiden hen skrev i, og tematikk som var viktig i tekstene. Du trenger også bilder og/eller illustrasjoner som er tidsriktige, så gjør grundig etterforskning i nettsøk.

I filmen under får du et lite blikk inn i hvordan tekstforfatter Birgitte Kleivset og tegneseriekunstner Ronny Haugeland samarbeida om tegneseriestripene om Camilla Collett.

Del 3. Lag tegneserien

  1. Velg deg ut hvilke scener fra forfatterens liv og forfatterskap som bør illustreres for at vi skal bli kjent med hen. Hvilken tekst kan stå på bildene/illustrasjonene?

  2. Du kan klippe, lime og tegne på papir, eller du kan jobbe i tegneprogram som du har tilgang til gjennom skolen. Det finnes også gratis tegneseriegeneratorer som du kan jobbe med direkte i nettleseren.

Relatert innhold

Del 4. Test ut om teksten din fungerer

  1. Vis tegneserien din til en medelev. Hvis det er mulig, prøv å ikke avsløre hvilken forfatter det er. Klarer hen å gjette rett?

  2. Få medeleven din til å fortelle hva hen lærer om forfatterskapet gjennom å lese tegneserien. Var noe for vagt eller uklart? Bearbeid tegneserien etter innspillene du fikk.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 04.05.2022

Læringsressurser

Poetisk realisme