Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Etter å ha lest Peer Gynt

Når du har lest, sett eller dramatisert hele eller deler av det dramatiske diktet Peer Gynt, er det på tide å fordøye teksten: Hva er det egentlig dette stykket vil si oss? Vi skal også se på musikken sin rolle i hvordan teksten har blitt tolka.
Peer Gynt, Dovregubben med krone og en rekke småtroll som ler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Hva syns du er det viktigste i stykket?

Skriv aleine. Du skal skrive cirka 200–500 ord:

Hva synes du er det viktigste i dramaet Peer Gynt? Begrunn. Bruk gjerne sitater fra teksten.

Del 2: Del i grupper

 1. Les høyt det dere har skrevet for hverandre i grupper.

 2. Diskuter hva dere har svart: Var dere inne på det samme, eller har dere lagt vekt på ulike momenter i teksten?

Del 3: Peer Gynt og musikken

Animasjonen over viser et musikkstykke som blir framført med strykeinstrumenter.

Peer Gynt har ofte blitt tolka nasjonalromantisk. Mye av årsaken til dette er den musikken Edvard Grieg laget til den første oppsetninga av stykket.

 1. Lytt til "Dovregubbens hall" ved å se animasjonen over.

 2. Lytt til "Morgenstemning" av Edvard Grieg framført av Kringkastingsorkesteret på NRK TV.

 3. Lytt deretter til "Solveigs sang" på NRK TV.

 4. Diskuter: Hvilken stemning synes dere musikken skaper? Hva ser dere for dere når dere hører musikken?

 5. Mener dere denne musikken virker nasjonalromantisk? Forklar!

 6. I 1947 skulle Peer Gynt framføres på nytt. Komponisten Harald Sæverud fikk i oppdrag å komponere musikken. Se intervjuet med Sæverud under og svar på spørsmålene:

  • Hvorfor var Harald Sæverud skeptisk til å lage musikk til Peer Gynt?

  • Hva var målet til regissøren da han skulle sette opp stykket?

  • Hva mener Sæverud var målet til Grieg da han lagde musikken?

  • Hva sier Sæverud var målet hans da han skulle komponere musikk til Peer Gynt?

Del 4: Skriv en fagartikkel om Peer Gynt

Skriv en fagartikkel eller et essay. Oppgava er som følger:

Peer Gynt – hva kan Henrik Ibsens dramatiske dikt lære oss i dag?

I teksten din skal du komme med din egen tolkning av stykket og reflektere over om tekstens tematikk er aktuell i dag. Du skal vise kunnskaper om den konteksten stykket kom ut i og bruke sitater fra teksten i refleksjonen din.

Tips til hva du kan ta opp i fagartikkelen:

NB! Du trenger ikke skrive om alle momentene under.

 • Forklar hvorfor stykket tradisjonelt er blitt tolka nasjonalromantisk.

 • Drøft hvordan teksten er en satire over Norge. Bruk sitater.

 • Er det slik at Ibsens satire også gjelder den moderne nordmannen? I så fall – hvordan? Kom med konkrete eksempler.

 • Hva er det "å være seg selv"? Sitatet blir gjentatt i stykket.

 • Er det "å være seg selv" noe som er viktig i dag også? I så fall – hvordan?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Poetisk realisme