Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Nullpunkt

3.2.55

a) Finn stigningstallet til den rette linja som er tegnet i koordinatsystemet.

Graf tegna i koordinatsystem.
Åpne bilde i et nytt vindu
vis fasit

Vi kan ta utgangspunkt i et punkt på grafen, for eksempel punktet 1, 1. Når vi beveger oss 1 enhet langs førsteaksen, stiger grafen med 2 enheter.

Stigningstallet er 21=2

b) Skriv opp funksjonsuttrykket til den lineære funksjonen som gir denne rette linja.

vis fasit

Kaller funksjonen for f. Grafen til funksjonen f skjærer andreaksen i punktet 0, -1. Konstantleddet er dermed -1

Funksjonsuttrykket kan da skrives som

fx=2x-1

c) Hva er nullpunktet til funksjonen?

vis fasit

Nullpunktet er der grafen skjærer førsteaksen.

Grafisk ser vi at nullpunktet er x=12.

Ved regning setter vi

    fx = 02x-1=0      2x=1       x=12

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 02.03.2020

Læringsressurser

Lineære funksjoner