Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan beskrive et nettsted

Skal du beskrive et nettsted, må du se på hvem det er som produserer og eier innholdet, hva som er formålet med nettstedet, og hvilken målgruppe det er beregnet på.
Designet av en nettside på en datamaskin i vinklet perspektiv. Grafisk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksempel 1: Trondheim kommune

Nettsidene til Trondheim kommune illustrerer hva som kan skje når avsenderen forsøker å fortelle mye på en enkelt nettside. Brukerne av denne nettsiden er kommunens innbyggere. For dem er det viktig raskt å finne fram til den informasjonen eller tjenesten de er på jakt etter. På denne nettsiden er det estetiske av underordnet betydning. All vekt er lagt på funksjonalitet og brukervennlighet.

Eksempel 2: Vålerenga fotball

Ingen som besøker nettsiden til Vålerenga fotballklubb skal være i tvil om hva den handler om. Både fargebruk, logoer og bilder er i samsvar med det brukerne kan forvente å finne, og både design og innhold spiller uhemmet på brukernes følelser. Nettsiden har en klart definert målgruppe og inneholder informasjon og tjenester som supportere etterspør. Dette er også den eneste av de tre nettsidene som har tatt i bruk levende bilder i form av egen web-tv. En annen effekt er telleren som teller ned minutter og sekunder til neste fotballkamp.

Hvem produserer innholdet?

  • Innholdet kan være produsert av privatpersoner, av offentlige institusjoner eller av bedrifter.
  • Innholdet kan være produsert av enkeltpersoner, eller av mange enkeltpersoner som danner et kollektiv (fellesskap). Mange nettsteder har også profesjonelle redaksjoner bestående av journalister, fotografer, web-designere og så videre.

Hvem eier nettstedet og innholdet?

  • De som eier et nettsted, kan produsere innholdet selv, eller de kan ansette eller invitere andre til å bidra med innhold.

Hva er formålet med nettstedet?

Vi skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle nettsteder.

  • Formålet med kommersielle nettsteder er å markedsføre et produkt eller en tjeneste som kunden betaler for.
  • Ikke-kommersielle nettsteder derimot, tar ikke betalt for bruk av innholdet.
  • Mange nettsteder tilbyr brukerne gratis tjenester som finansieres gjennom reklame på nettsidene. Denne typen nettsteder kan vi kalle delvis kommersielle.
  • Noen nettsteder skal først og fremst formidle informasjon, som for eksempel ulike slags leksikon og nettsteder drevet av offentlige institusjoner.
  • Det finnes nettsteder som har nettkunst som formål.
  • Noen nettsteder dekker fremfor alt sosiale behov hos brukerne.
  • Portaler og søkemotorer samler innhold fra en rekke andre nettsteder med ulike egenskaper og formål.

Hvem er målgruppen?

Noen nettsteder har klart avgrensede og nokså snevre målgrupper, mens andre henvender seg til store brukergrupper.

CC BY-SASkrevet av Jon Hoem.
Sist faglig oppdatert 21.03.2018

Læringsressurser

Brukeropplevelse og produksjon for nett