Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

På oppdagelsesferd i Vincents verden

I denne oppgaven skal du studere og la deg inspirere av et digitalt 360-bilde med tittelen Vincent world av kunstneren Kai Chen.

Oppgave 1

Studer 360-bildet Vincent world. Bildet ble publisert i 2018 på nettstedet Artstation. Jobb sammen i par, og del det dere oppdager med hverandre.

 1. Beskriv det miljøet du befinner deg i når du går inn i bildet.
 2. Beskriv de forskjellige personene du møter i bildet. Hva forteller kroppsspråket om personene?
 3. Beskriv bruk av farger, former og linjer i bildet. Hvordan er fargekontraster med på å lede oppmerksomheten din, og hvordan skaper kontrastene stemning i bildet?
 4. Beskriv opplevelsen du har ved å bevege deg rundt i et 360-univers.

Oppgave 2

I bildet Vincent world har Chen latt seg inspirere av kunstverkene til den verdenskjente maleren Vincent van Gogh.

 1. Studer fagpresentasjonen ovenfor og les Store norske leksikons fagartikkel om Vincent van Gogh. Hvem er Vincent van Gogh, og hva kjennetegner maleriene hans?
 2. Hvilke finner du til maleriene av Vincent van Gogh i bildet Vincent world? Lag ei liste over bilder som du mener Kai Chen har brukt som inspirasjon i sitt 360-bilde.
 3. Beskriv forskjellen på et maleri i 2D og et 3D-bilde. Hvilken effekt oppnår kunstneren når vi kan bevege oss rundt i maleriet?

Oppgave 3

Vincent van Gogh var, sammen med Edvard Munch, en av forløperne til den retningen innen moderne kunst som kalles ekspresjonisme. Ekspresjonismen legger vekt på kunstnerens subjektive opplevelse og tolkninger av virkeligheten.

Ta utgangspunkt i din egen opplevelse av bildet Vincent world, og bruk denne opplevelsen som til å skrive en kreativ tekst som uttrykker de følelsene du selv sitter igjen med etter å ha beveget deg rundt i bildet. Ta gjerne utgangspunkt i en person, et miljø eller i kunstnerens naturskildring.

Du kan velge å skrive enten

 • et dikt
 • en kort novelle
 • en sangtekst
 • et kort filmmanus
 • et blogginnlegg
 • eller du kan utforme et visuelt uttrykk

Heng tekstene og bildene opp på en veggavis i klasserommet. Slik kan du dele egne opplevelser og uttrykk med de andre.

Oppgave 4

Diskuter i klassen eller i grupper:

 1. Hva inspirerte deg til å lage nettopp det uttrykket du valgte i oppgave 3?
 2. Hva lar vi oss inspirere av til vanlig?
 3. Hvordan kan vi bevisst søke inspirasjon når vi skal utforme en tekst eller et medieuttrykk?
CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 14.01.2020

Læringsressurser

Innføring i stilarter og uttrykksformer