Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag en plakat om vold i hjemmet

Én av fem 12–16-åringer har vært utsatt for vold hjemme. Det viser en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Halvparten forteller det ikke til noen.

Merk at oppgaven kanskje kan være tøff å jobbe med for enkelte.

Reklameplakat for Amnesty med tittelen "Banket av Tommy". Hovedmotivet er en kvinne med blåmerker i ansiktet. Reklameplakat.

Lag en plakat om vold i hjemmet, og bruk kjennetegn enten fra en klassisk eller moderne epoke som virkemiddel for å understreke budskapet ditt.

Plakaten har barn og ungdom som målgruppe og skal få utsatte barn og unge til å søke hjelp.

Bestem avsender selv.

1. Forarbeid

Om vold i hjemmet

Finn ut mest mulig om temaet. Gjør nettsøk på "vold i hjemmet", "vold mot barn" og "vold i nære relasjoner". Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har et nettsted der dere kan finne en del relevant stoff om temaet.

Visuelle uttrykk av vold

Finn relevante visuelle uttrykk som behandler temaet vold. Du kan bruke bildesøk på uttrykkene presentert over, men finn også egne innganger til visuelt materiale om vold i hjemmet.

Klassiske og moderne epoker

Finn ut mer om klassiske og moderne epoker. Hvilke epoker eller stilretninger vil kunne styrke den visuelle framstillingen av temaet "vold i hjemmet"?

Velg en epoke som inspirerer deg, og velg virkemidler herfra du vil bruke i plakaten du skal lage. Tenk over og bestem deg for hvorfor du velger akkurat denne epoken og disse virkemidlene.

2. Diskuter

Diskuter i klassen om det finnes grenser for hvordan dere kan framstille "vold i hjemmet" i arbeidet dere skal jobbe med.

Etikk og estetikk

Etikk handler om hva som er riktig å gjøre i gitte situasjoner. Hva bør du gjøre?

Estetikk handler om kvaliteter ved kunstneriske og visuelle uttrykk. Spørsmål som "Hva er vakkert?" og "Hvorfor er det vakkert?" handler om estetikk.

Når du lager et medieprodukt, vil du gjerne at det skal ha en viss estetisk kvalitet. Den estetiske kvaliteten sier noe om hvor god kompetanse du har.

3. Idéutvikling og produksjon

 • Arbeid i grupper. Del funn fra forarbeidsfasen. Diskuter kjennetegn ved epoker og mulige valg av virkemidler. Jobb med å utvikle egne og andres ideer. Lag skisser av ulike ideer, diskuter og velg retning i arbeidet. Bli også enige om hvor mye informasjon og hvilken informasjon dere skal ha med på plakatene.
 • Arbeid individuelt. Ta eventuelt egne bilder. Velg hvilke komposisjonsprinsipper du skal bruke. Ha klart for deg i hvilket format og i hvilke(n) kanal(er) plakaten skal publiseres og/eller distribueres.
Tips
 • Dersom fokus er på plakatens uttrykk, kan dere hente inspirasjon fra en retningene innen modernismen. Moderne stiler er kjent for enkle typografiske elementer og strenge grafiske regler.
 • For inspirasjon til foto eller illustrasjon kan inspirasjon også hentes fra tidligere stilepoker, for eksempel lys/mørke i clair-obscure i renessansen eller dramatikk i barokken.
 • Vil du starte med et helt konkret tips, kan du ta utgangspunkt i et maleri fra en hvilken som helst epoke og bruke virkemidlene direkte fra maleriet og inn i arbeidet ditt.

4. Spørsmål underveis

Underveis i prosessen er det nyttig at du, medelever og/eller læreren stiller spørsmål til arbeidet.

Viser arbeidet ditt

 • at "vold i hjemmet" er temaet?
 • at du er orientert om temaet og får klart fram hvor og hvordan barn og unge kan søke hjelp og hvilken hjelp de kan få?
 • at barn og unge er målgruppa?
 • at du bruker virkemidler og/eller elementer fra en valgt epoke i uttrykkshistorien for å underbygge tema og budskap?
 • at du har en bestemt bruk av komposisjonsprinsipper for å tydeliggjøre budskapet?
 • at du holder oversikt over kildene du har brukt til informasjonen du formidler og til inspirasjon i arbeidet ditt?

5. Levering

Lever medieuttrykket, dokumentasjon, refleksjon og kildeliste etter samråd med læreren.

Kilde

Hafstad, G. & Augusti, E. (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten. En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år (NKVTS Rapport nr. 4 2019). Hentet 23. mars 2020 fra https://www.nkvts.no/content/uploads/2019/10/Rapport_4_19_UEVO.pdf

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Hanne Merete Staurland.
Sist faglig oppdatert 10.02.2020

Læringsressurser

Innføring i stilarter og uttrykksformer