Hopp til innhold

Fagstoff

Stilhistorie og uttrykkshistorie

Stilhistorie, filmhistorie og fotohistorie viser oss hvordan dagens medieuttrykk utvikler seg som følge av tekniske nyvinninger og ideologiske og politiske strømninger.
Fire atletiske menn, tre av dem er helt nakne. Stilen er typisk for malt keramikk fra antikkens Hellas. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk over

Hvordan kan vi bruke tidligere trender og stilarter som inspirasjon til egne medieuttrykk? Hvordan kan vi bruke kjennetegn ved tidligere medieuttrykk til å forstå og tolke vår egen tid?

Stilhistorien

Stilhistorien beskriver estetiske kjennetegn – da særlig ved arkitektur, skulptur og billedkunst i en gitt tidsepoke. I en stilhistorisk epoke blir gjerne de estetiske kjennetegnene satt i sammenheng med ideologiske strømninger og teknologiske nyvinninger fra epoken.

Uttrykkshistorien

Uttrykkshistorien er et videre begrep enn stilhistorien. Den omfatter også uttrykk i kultur- og mediehistorien. Foto- og filmhistoriske perioder hører med i uttrykkshistorien. Uttrykkshistorien tematiserer nye ideer, oppfinnelser og kommunikasjonsmuligheter, og den forklarer ofte hvordan dette preger utviklingen av medieuttrykk. Uttrykkshistorien overlapper litt med mediehistorien.

Stilretning eller historisk periode

Epoke betyr tidsavsnitt eller æra. En epoke er en avgrenset tid av historien og har en særegen karakter. Vi skiller mellom det som kan kalles en historisk periode og det som er en stilhistorisk epoke eller en stilretning.

Teknologiutvikling og samfunnsutvikling i en historisk periode setter ofte preg på stilretninger som er dominerende for perioden. Modernismen (1890–1970), for eksempel, hadde sitt opphav i ei tid preget av rask teknologisk utvikling, brudd med tradisjoner og større fokus på individet.

The Cotillion Dance av James Caldwell. Fargetrykk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det kan diskuteres når ulike stilretninger eller historiske epoker starter og slutter. Fagfolk bruker litt ulike inndelinger. Særlig etter år 1900 finnes det et vell av stilbetegnelser.

Noen kunstuttrykk kan det være vanskelig å plassere innenfor en bestemt stil. Kanskje det er brukt elementer og inspirasjon fra flere stiler samtidig? Kanskje stemmer ikke stilen overens med hva som var på moten i perioden det ble lagd?


Noen klassiske stilretninger
 • Egyptisk stilhistorie
 • Gresk stilhistorie
 • Romersk stilhistorie
 • Renessansen
 • Barokken
 • Rokokko
 • Klassisismen
 • Romantikken
Noen moderne stilretninger
 • Art nouveau
 • Modernismen
 • Funksjonalismen
 • Art deco
 • Popdesign
 • Postmodernismen
 • Minimalismen
Noen perioder i filmhistorien
 • Stumfilm
 • Klassisk film
 • Montasjefilm
 • Bølgefilm
 • Film noir
 • Amerikansk hegemoni
 • Digital film

Bruk blikket

Øver du deg, vil du etter hvert oppdage at noe er typisk minimalisme, noe er typisk barokk og noe annet helt klart er pop art.

Hund og frosk i sofa. Sofaen har et stort øye i hvert armlene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilde

Persvold, A. Z. (2019, 26. februar). Epoke. I Store norske leksikon. Hentet 18. mars 2020 fra https://snl.no/epoke

CC BY-SASkrevet av Ellen Johansen, Albertine Aaberge og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 25.02.2020

Læringsressurser

Innføring i stilarter og uttrykksformer