Hopp til innhold

Fagstoff

Bli en målrettet navigatør

Øver du deg på strategier for søk, kontroll av lesing og reparasjon når du ramler ut, kan du bli en riktig målrettet navigatør på nett.

Selv om navigasjon er tett knyttet opp mot lesekompetanse, er det likevel en egen kompetanse det går an å øve og bli god på. Du kan altså øve deg på å bli en god navigatør på nett, slik du kan øve deg på å bli en god leser.

Du kan tilegne deg gode vaner og ulike teknikker når du skal navigere på nett. Det gjør det lettere for deg, spesielt å løse vanskelige navigasjonsoppgaver.

Det er tre ting det er viktig å ha strategier for.

Finne frem

Det er viktig å kunne finne frem til de sidene der du finner informasjonen du trenger. Løsningen er å bruke gode søkeord, et nyansert språk, altså synonymer og varianter av ord som har å gjøre med det du er ute etter.

Kontrollere lesingen

Det andre det er viktig å ha strategier på, er å kontrollere lesingen. Det er en ekstra stor påkjenning for arbeidsminnet å lese på nett. Hjernen jobber på høygir, det er lett å gå seg vill og ikke alltid så lett å få med seg det som skjer når du navigerer fra sted til sted. Da er det bra å ha strategier som hjelper deg med å kontrollere fremdriften i navigasjonen.

Reparasjon

Når du gått deg vill, for det gjør vi alle sammen, trenger du ha strategier som tar deg "hjem" igjen.

  • Hvor startet jeg?
  • Hvilket søkeord var det som fungerte?
  • Hvordan kommer jeg meg tilbake?

Målrettede, ivrige og passive navigatører

666 elever fikk i oppgave å navigere og lese på nett. De jobbet med oppgaver i 40 minutter, og forsker Tove S. Frønes undersøkte hvordan elevene klikket for å løse oppgavene.

Hun fant ut at elevene kunne deles inn i målrettede navigatører, ivrige navigatører og passive navigatører. De målrettede navigatørene var best til å løse oppgaver.

Hun fant også ut at navigasjonskompetanse ikke er det samme som lesekompetanse. Det er bra, for det betyr at det går an å øve seg og bli god spesielt på navigasjon.

CC BY-SASkrevet av Tove Stern Frønes.
Sist faglig oppdatert 05.11.2018

Læringsressurser

Kildesøk