Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Oppgaver til Thelma

Se filmen Thelma og drøft deretter disse oppgavene alene eller sammen med klassekamerater.

Sjanger

Thelma kategoriseres som en sjangerfilm.

  • Hva er typisk for en sjangerfilm?
  • Skriv ned typiske sjangertrekk ved denne filmen.
  • Drøft hvilken sjanger Thelma passer inn under.

Symbolikk

Thelma er full av symbolikk. Vann, slanger og fugler er bare noen av symbolene som brukes som bilder på noe annet.

  • Forklar hva disse tre elementene symboliserer.
  • Kom med flere eksempler på symboler i filmen.
  • Hvor vellykket er symbolikken i filmen, synes du?

Perspektiv, kameravinkel og bildeutsnitt

Thelma er ved flere anledninger filmet langt unna, ofte sett ovenfra.

  • Hva tror du regissøren ønsker å formidle med dette filmatiske grepet?
  • Hva kalles de ulike kameravinklene?
  • Hvilke fortelletekniske grep bidrar kameravinklene til i Thelma?
  • Forklar de ulike bildeutsnittene man kan velge mellom, og drøft hvordan bildeutsnittet i filmen brukes fortelleteknisk.
CC BY-SASkrevet av Mairi Macdonald. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 30.04.2018

Læringsressurser

Fortelleteknikk og virkemidler

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell