Hopp til innhold

Fagstoff

Hvorfor spiller vi dataspill?

For hardcore gamere er det å spille dataspill det aller viktigste i livet. Men de fleste spiller bare av og til for å slappe av eller for å oppleve mestringsglede – alene eller sammen med andre.

En ung gutt sitter foran en PC-skjerm og spiller. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi ser gjerne for oss den typiske gameren som en nerdete tenåringsgutt som sitter inne og spiller hele dagen. Vi ser ham for oss som en hardcore gamer, en person som er dedikert og prioriterer spilling framfor mye annet. Men det finnes mange spillere som ikke passer denne beskrivelsen, og det finnes spillere av begge kjønn og i alle aldersgrupper.

Begrepet casual-spillere brukes om dem som spiller når de har en ledig stund eller trenger et avbrekk. Spillene er derfor enkle og gir raske belønninger. Store aktører tilbyr ofte slike spill via sosiale medier.

Tenk etter

 • Det engelske ordet casual betyr tilfeldig. Er du en slik tilfeldig spiller? Eller kanskje er du en dedikert spiller?
 • Hva spiller du?
 • Når spiller du, og hvorfor?

Gruppering av spillere

Flere forskere har studert ulike spillertyper, valg av spill, spilleratferd og spillerkultur. Forskeren Richard Bartle[1] grupperer spillere ut fra hva som interesserer dem.

 • Strebere (achievers)
  Streberne er spillere som ønsker å mestre utfordringene i spillet best mulig, og de blir motivert av konkurransen med andre spillere og av reglene i spillet.

 • Oppdagere (explorers)
  Oppdagerne er ikke så opptatt av å vinne. De er mer opptatt av å utforske og kartlegge spillets virtuelle verden.

 • Mordere (killers)
  Mordere høres kanskje fryktelig ut, men dette er bare en betegnelse på spillere som liker å utfordre andre spillere og mestre spillet bedre enn andre.

 • Sosiale spillere (socialisers)
  Sosiale spillere er mer opptatt av å samhandle (interagere) med andre spillere enn de er av å interagere med selve spillet.

Scene fra «World of Warcraft». Skjermdump.

Prestasjon, sosialt samvær og innlevelse

Et prosjekt[2] av forskeren Nicky Yee Daedalu viser at spillere drives av en mer nyansert og sammensatt motivasjon. Studien viser at gjennomsnittsalderen blant MMORPG-spillere (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) er nærmere 30 år. Jenter som spiller MMORPG, er ofte eldre enn guttene, og en stor andel av spillerne er voksne som jobber eller studerer.

Nicky Yee Daedalu peker på tre hovedmotiver for å spille MMORPG:

 • prestasjon
  progresjon – makt, akkumulasjon, status
  mekanikk – tall, optimalisering, maler, analyse
  konkurranse – utfordre andre, provokasjon, dominere

 • sosialt samvær
  sosialisering – chatting, hjelpe andre, treffe nye venner
  relasjon – personlig, få og gi støtte, utlevere seg selv
  teamwork – samarbeid, grupper, gruppeprestasjoner

 • innlevelse
  oppdagelse – utforske, mytologi, finne skjulte ting
  rollespill – historie, karakterutvikling, roller, fantasi
  tilpasning – utseende, utstyr, stil, fargebruk
  eskapisme – avslapping, flukt fra virkeligheten, unngå virkelige problemer

Tenk over

 • Hvilken spillertype er du?
 • Hvilken motivasjon for å spille dataspill kjenner du deg best igjen i?
 • Hvordan kan du bruke begreper om spillertyper og spillemotivasjon i analysen av et dataspill?

Læring med dataspill

Noen skoler har tatt i bruk dataspill i undervisningen. De legger vekt på at spill aktiviserer og motiverer elevene, siden spillene er bygd opp slik at elevene selv kan påvirke handlingsforløpet. Da er det lettere å føle eierskap til innholdet, og i noen sammenhenger en dypere forståelse av faglige problemstillinger. Spill kan også stimulere til mer samhandling i klassen, og elevene får mulighet til å lære av de valgene medelevene tar.

Til fordypning

CC BY-SASkrevet av Hans Petter Ellingsen og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 18.11.2020

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs