Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet mediebruk og mediepåvirkning

Her kan du sjekke kunnskapene dine om emnet mediebruk og mediepåvirkning. Hva har du fått med deg? Vurder forståelsen din av dette emnet.
En vlogger strømmer en live video på en togplattform. Ikoner med emojier, hjerter og tomler flyr rundt henne. Foto.

Hvilken oversikt har du over emnet?

  • Jeg kan gjøre rede for ulike typer forskning på mediebruk.
  • Jeg kan gjøre rede for teorier om mediepåvirkning.
  • Jeg kan forklare fagbegrepene opinionsleder, tostegshypotesen og dagsordenfunksjon.
  • Jeg kan drøfte medienes påvirkning på individ og samfunn.
  • Jeg kan reflektere over hva mediebruk har å si for identitetsutvikling.
  • Jeg har kjennskap til hvordan influensere kan påvirke holdninger og handlingsmønster til målgrupper.
  • Jeg kan forklare fagbegrepet mediepanikk.

Begreper

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 24.11.2020

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning